Korisnički login

Uspješno završen još jedan prekogranični projekt: DE-PARK

„Općina Cestica još jednom dokazala sposobnost u povlačenju Europskih sredstava“ - načelnik Mirko Korotaj

Općini Cestica u dvije tranše 58.000,00 eura.
Ministarstvo regionalnog razvoja sufinanciralo sa 61.317,00 kuna.

Projekt je započeo 1. veljače 2015. godine, a završio 28. veljače 2016.godine, dok je završno izvješće prihvaćeno početkom 2017. godine.  Partneri u projektu bili su sa hrvatske strane općina Bednja, općina Klenovnik, TKIC d.o.o. iz Lepoglave, Udruga Ekomuzej Lepoglava, a sa slovenske strane PRJ HALO, Općina Podlehnik, Općina Žetale i Javni zavod za kulturo, turizem in razvoj Općine Rogatec. Zajednički proračun iznosio je 553.991 eura, a isti je s iznosom od 467.446 eura potpomogla i Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Na području Turističke zone obnovljeno je pet građevinskih objekata kulturno povijesne baštine, a priredbe i manifestacije vezane uz realizaciju projekta posjetilo je 24 tisuće ljudi. Izvedena su istraživanja o lokalnoj kuhinji, a izdane su i tri knjige recepata tradicionalnih jela, te dvadeset jelovnika.

Aktivnosti Općine Cestica u projektu
Među prvim aktivnostima koje je provodila Općina Cestica kao partner u projektu bila je smotra folklora, u kolovozu manifestacija Podizanje klampotica, te kasnije Tamburaški festival i proslava Martinja, osposobljavanje turističkih animatora i Vincekov rez. Na području općine Cestica realizirana je i kulinarika - priprema hrane na stari tradicionalni način uz koji su održane i radionice, a potom je pod nazivom, „Okusi cestičkog kraja“, izdana i brošura s receptima i prezentacija jela.
Predstavnici Općine Cestica svakom partneru uručili su „Studiju o mogućnostima uspostavljanja zajedničkog Prekograničnog regionalnog parka kulture i turizma“, u kojem je za sve sredine koje su uključene u Turističku zonu Haloze Zagorje, uz kratki prikaz o prostoru i stanovništvu, navedena i kulturno povijesna baština, kao i turističke atrakcije, sadržaji i objekti.  

Opći prekogranični ciljevi 
 Na projektnom području se nalazio relativno veliki potencijal zaštićene kulturne baštine  s obje strane granice. Ovim projektom željeli smo očuvati kulturnu baštinu te podići osviještenost stanovništva i okolice o značajnosti materijalne i nematerijalne kulturne baštine. Sa aktivnostima smo uspostavili održivi razvoj kroz model regionalnog parka i s tim omogućili održivu uporabu materijalne i nematerijalne kulturne baštine na navedenom području.  Uspostavljen je sustav zajedničkog mrežnog upravljanja kroz civilna udruženja s obje strane granice. 
Cilj je bio poticanje i promoviranje očuvanja održivih kulturnih resursa izgrađenih na prekograničnom regionalnom identitetu i na prirodnim i kulturnim dobrima. Opći cilj je bio također, poboljšanje povezanosti ljudi na lokalnoj razini i otvaranje prostora za razvoj prekograničnog područja, osobito na području zajedničkih projekata u kulturi.“ – istaknuo je načelnik Općine Cestica Mirko Korotaj i zaključio kako je projektom Općina Cestica još jednom dokazala kvalitetan kadar.“

23_090941_98_12768115_1546505402313539_7103178673883201422_o.jpg 23_091013_50_IMGP9130.JPG