Korisnički login

Započeli radovi na proširenju ceste u Kolarovcu

U ovoj godini uredit će se odvodnja, a iduće kolnik širine 5,5 metara
U ponedjeljak, 21. studenoga 2016. godine započeli su radovi na rekonstrukciji i proširenju dijela lokalne ceste, LC 25004, koja polazi od Brezja Dravskog kroz zapadni dio naselja Kolarovec prema Falinić Bregu i Velikom Lovrečanu gdje se spaja na županijsku cestu. U ovoj godini realizirat će se radovi na odvodnji i zacijevljenju postojećeg kanala u dužini od 365 metara, a napravit će se i priprema za pješačko biciklističku stazu širine 1,2 metra. Za protok vode uz zapadnu stranu prometnice ugrađuju se cijevi promjera 0,6 metara i potrebni slivnici, a iduće godine u proljeće ili dok vremenski uvjeti budu dozvolili  planira se završetak staze i proširenje kolnika na 5,50 metara, rekao je načelnik Mirko Korotaj i dodao da je   vrijednost radova  koji će se u prvoj fazi realizirati  250.000,00 kuna, a zajednički ih, u odnosu 75 posto ŽUC Varaždin i 25 posto Općina Cestica, pokrivaju partneri u projektu.
 

25_132715_43_1-P1490183.jpg 25_132728_50_1-P1490185.JPG 25_132741_76_1-P1490187.jpg 25_132752_71_1-P1490189.jpg