Korisnički login

Uređeno autobusno okretište "Jarki"

Prema planu asfaltiranja nerazvrstanih cesta i okretište za područje Jarki radnici tvrtke Colas Hrvatska d.d. Varaždin asfaltirali su spomenuto okretište 10. studenog 2016. godine. Sredstva za radove je osigurala Općina Cestica i Županijska uprava za ceste Varaždin. Na taj način smo podigli standard na autobusnom stajalištu a time mještanima omogućili čekanje autobusa na čistoj površini.

11_122843_27_OKRETALISTE_JARKI_2.jpg