Korisnički login

Projekt "ACT IN"

​Općina Cestica sudjelovala je u još jednom projektu koji je konferencijom u subotu, u prostorijama Varaždinske županije, 17. rujna 2016. godine priveden kraju. Radi se o projektu "ACTive Communities for INclusion“ čiji smo i nositelj, a partneri na Projektu bili Varaždinska županija, Općina Heiningen (Njemačka), Općina Ruma (Srbija), Općina Cirkulane (Slovenija) i ACT Grupa. Ukupna vrijednost Projekta iznosi 82.500,00 €, a financiran je iz programa Europa za građane.

Opći cilj Projekta je unaprijediti društveni  angažman na provedbi politika i mjera Europske unije usmjerenih na prava osoba s poteškoćama.

Specifični ciljevi Projekta su:
- doprinos općem cilju bit će osiguran postizanjem sljedećih specifičnih ciljeva projekta: 
a) stanovnicima lokalnih područja pokazati kako uspješno provoditi programe koji se bave pravima i potrebama osoba s poteškoćama, krajnji korisnici su osobe s invaliditetom i starije osobe, dionici civilnog društva, službenici i predstavnici jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te škole i ustanove koje provode odgoj i obrazovanje osoba sa teškoćama, 
b) poboljšati stupanj informiranosti o izazovima i problemima s kojima se osobe s poteškoćama svakodnevno susreću te 
c) kako EU politike uz volontiranje u neprofitnim organizacijama mogu pozitivno utjecati na kvalitetu života građana i povećati socijalnu uključenost

Doprinos glavnome cilju je ostvaren putem radionica na kojima je svaki od partnera održao prezentaciju kojom su predstavili studiju slučaja sa svoga područja. Studije slučaja posvećene su uspješno provedenim akcijama na lokalnoj razini partnerskih područja u području pomoći osobama s poteškoćama te tematici vezanoj uz EU regulativu i zakone. Vezano za EU regulative i zakone, partneri su tijekom radionica izložili načine na koje postižu usklađenost svojih programa na lokalnoj razini sa EU razinom, te kako EU regulative doprinose lokalnom razvoju i ostvarenju rezultata njihovih nastojanja. Na taj način, partneri su stekli potrebna znanja koja će pomoći lokalnim udrugama i njihovim volonterima, osoblju lokalnih i regionalnih samouprava kao i osoblju škola na partnerskim područjima da uspješnije provode mjere i ostvaruju rezultate na korist osoba s poteškoćama. 

Usto, u sklopu projekta osiguran je zajednički posjet centrima, školama i udrugama koje se bave osobama s poteškoćama. Organizacija ovih posjeta osigurala je sudionicima projekta stjecanje iskustva o načinima rješavanja i ublaživanja problema osoba s poteškoćama. Partneri i sudionici na projektu su u tu svrhu posjetili navedene institucije u zemljama partnera.
 
Završnoj konferenciji održanoj u Županijskoj palači Varaždinske županije prisustvovali su predstavnici partnera, Mirko Korotaj, načelnik Općine Cestica, Alen Kišić, zamjenik župana Varaždinske županije, Bojana Lanc, predstavnica Općine Ruma, Norbert Aufrecht, načelnik Općine Heiningen te Janez Jurgec, župan Općine Cirkulane. Navedeni predstavnici potpisali su Sporazum o suradnji kojom se definira daljnja suradnja između partnera, a kako bi se poboljšali socijalni uvjeti na njihovim područjima. 
 
Također, otvorena je facebook grupa za projekt ACT IN i njene sudionike i zainteresirane strane, a isti možete posjetiti na slijedećem linku: https://www.facebook.com/groups/531083080428248/
 
Kako bi se zadovoljila vidljivost i informiranost o projektu, tiskane su brošure na svim jezicima partnera, pa tako i na hrvatskom jeziku. Brošurom smo predstavili kako se podupire socijalna uključenost na područjima partnera sa primjerima dobre prakse.

 
Kako je izgledala provedba projekta, možete vidjeti i preko YouTube kanala: https://www.youtube.com/channel/UC6NdW6mXyZp2GaE_d78ZyIA
 

 

06_083344_03_Act_in.jpg
ACT_IN_HR.pdf
Puna verzija: 63.42 KB