Korisnički login

Natječaj o dodjeli stipendija redovitim studentima za akademsku godinu 2016 / 2017

Na temelju članka 7. Odluke o stipendiranju studenata ("Službeni vjesnik Varaždinske županije", broj 38/16), i članka 45. Statuta Općine Cestica ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj  08/13), sukladno Odluci o broju i visini stipendija za akademsku godinu 2016/2017, načelnik Općine Cestica objavljuje

N A T J E Č A J - za dodjelu stipendija redovitim studentima za akademsku godinu 2016/2017

Općina Cestica objavljuje natječaj za dodjelu stipendije:
za sve redovite studente 2. ili više godine preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog odnosno integriranog studija, akademiju ili stručnog studija, odnosno 5 stipendija za 1. godinu studija i to: stipendija u visini 300,00 kuna za studente koji studiraju u Varaždinskoj i Međimurskoj županiji, te 500,00 kuna za studente koji studiraju u ostalim županijama, a imaju prebivalište na području Općine Cestica i državljani su Republike Hrvatske

Pravo na podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendija imaju studenti koji udovoljavaju sljedećim uvjetima:
- da imaju prebivalište na području općine Cestica,
- da su redoviti studenti,
- da nisu apsolventi,
- da nisu ponavljali godinu u posljednje dvije godine školovanja,
- da nisu korisnici drugih stipendija 

Dokumenti potrebni za dodjelu stipendije su:
1.    Zamolba za dodjelu stipendija s kratkim životopisom
2.    Potvrda o prebivalištu studenta.
3.    Izjava korisnika stipendije da ne prima stipendiju po niti jednoj drugoj osnovi
4.    Uvjerenje o redovitom upisu na fakultet
5.    Izjava o broju članova zajedničkog domaćinstva (samo za studente 1. godine)
6.    Dokaz o mjesečnim primanjima članova zajedničkog domaćinstva za razdoblje od prethodna 3 mjeseca od dana raspisivanja natječaja (samo za studente 1. godine)
7.    Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje za nezaposlene članove domaćinstva (samo za studente 1. godine)
8.    Potvrdu Centra za socijalnu skrb o socijalnom statusu (za korisnike socijalne pomoći) (za studente 1. godine),
Tražena dokumentacija ne smije biti starija od 3 mjeseca. Dokumenti se dostavljaju do dana 20. listopada 2016. godine na adresu: Općina Cestica, Dravska 1A, 42208 Cestica. O rezultatima natječaja natjecatelji će biti obaviješteni u roku 15 dana od dana odabira.

Načelnik:
Mirko Korotaj

13_140553_38_preuzmi_(1).jpg