Korisnički login

Pozivnica na komemoraciju za žrtve grobišta "Križara" u Velikom Lovrečanu, dana 31.07.2016.

DRUŠTVO ZA OBILJEŽAVANJE GROBIŠTA RATNIH I PORATNIH ŽRTAVA
( Osnovano 20. rujna 2000. godine u Varaždinu )
 
P  o  z  i  v  n  i  c  a
 
kojom Vas povodom 70. obljetnice Udbinih progona i poratnih likvidacija stanovništva uz granicu Hrvatske i Slovenije pozivamo na komemoraciju za žrtve grobišta „Križara“ poubijane kod rijeke Drave u noći s 22. na 23. srpnja 1946. godine.  
 
Komemoracija će se održati u nedjelju,  31. srpnja 2016.
u naselju Veliki Lovrečan, općina Cestica – Varaždinska županija
 
Program:

  •  09,10 – 09:25 - okupljanje na parkiralištu kod crkve sv. Lovre – V. Lovrečan
 
  • 09:30  – misa zadušnica koju će za poginule i nestale u ratovima XX stoljeća, za stradale i ubijene u poratnim likvidacijama, predvoditi vlč. Zorislav Šafran, križovljanski župnik
 
  • 10:15 -  kod spomen križa žrtvama likvidiranim uz rijeku Dravu u srpanjskoj noći 1946.  godine
        -  polaganje vijenaca - prigodna riječ gostiju, predstavnika Društva i  
                 pokrovitelja  - molitva
 

 
Upute za lakši dolazak do naselja Veliki Lovrečan :
 Kroz naselje Veliki Lovrečan prolazi državna cesta D-2, na trasi Varaždin – Dubrava Križovljanska (granica) – Ptuj – Maribor. Naselje je udaljeno kilometar od hrvatsko slovenske granice. Spomen križ je postavljen uz sjevernu stranu ceste D-2, iznad grobišta, a za lakši dolazak do kapele sv. Lovre, udaljene oko kilometar od glavne, državne ceste,  postoje putokazi. 
 
Komemoracija se održava pod pokroviteljstvom Općine Cestica 
 

28_091144_90_slike.jpg
Pozivnica na komemoraciju
Puna verzija: 686.00 KB