Korisnički login

Javni natječaj za dodjelu sredstava iz SAPARD programa

 Ministarstvo poljoprivrede raspisalo je javni natječaj za podnošenje prijava za dodjelu sredstava iz SAPARD programa za:

•    Mjeru 1 - ulaganja u poljoprivredna gospodarstva

•    Mjeru 2 - unapređenje prerade i trženja poljoprivrednih i ribarskih proizvoda

     SAPARD program je posebni predpristupni fond namjenjen za poljoprivredu i razvitak ruralnih područja čija sredstva su nepovratna, a osiguravaju se u proračunu Europske unije i Republike Hrvatske.
     Pravo sudjelovanja imaju fizičke i pravne osobe koje udovoljavaju uvjetima propisanim u Pravilniku. Obrasci za podnošenje prijava nalaze se na web stranici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva: www.mps.hr, a mogu se popuniti elektronski i ručno.

     Rok podnošenja prijava počinje teći 26. srpnja 2006. godine i traje do 31. listopada 2006. godine zaključno do 12,00 sati.
    
Sve ostale detaljne informacije mogu se dobiti u: Općini Cestici, Agenciji za razvoj Varaždinske županije, Odsjeku za europske integracije Varaždinske županije, Uredu državne uprave u Varaždinskoj županiji - Služba za Gospodarstvo, te na gore navedenoj web stranici ministarstva.


Više o SAPARD-u možete pročitati pod meni SAPARD u IZBORNIKU