Korisnički login

Obavijest komercijalnim poljoprivrednim gospodarstvima

  Ured državne uprave u Varaždinskoj županiji obavještava komercijalna poljoprivredna gospodarstva koja su predala "Obrazac br. 1" da su obvezna ukoliko žele ostvariti poticaj dostaviti Uredu prema mjestu predaje "obrazac br.1" obaveznu dokumentaciju i to za:

•    a) pšenicu, raž, pivski ječam i uljanu repicu najkasnije do 15 kolovoza dokaze o količini uskladištenog i/ili prodanog i isporučenog proizvoda (račun ili primku )

•    b) šećernu repu, soju, tikvu uljanicu najkasnije do 15 prosinca dokaze o količini uskladištenog i/ili prodanog i isporučenog proizvoda (račun ili primku )

•    c) povrće i povrće za industrijsku preradu najkasnije do 15 prosinca dokaze o količini proizvedenog, prodanog i isporučenog proizvoda ( dokaz je preslika dokumenta o količini proizvedenog, prodanog i isporučenog proizvoda )

•    d) sjemenke usjeva Rješenje o upisu u upisnik proizvođača sjemena i Uvjerenje o priznavanju sjemenskog usjeva koji je izdao Zavod za sjemenarstvo i rasadničarstvo u roku od 30 dana od dana izdavanja zaključno s 15. prosincem tekuće godine te dokaz o predaji sjemenja dorađivaču sjemenja

•    e) ekološku proizvodnju Rješenje o upisu u Upisnik proizvođača u ekološkoj proizvodnji poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i rješenje o upisu poljoprivrednih gospodarstva u Upisnik, Potvrdnicu izdanu od pravne osobe za provedbu postupka potvrđivanja nad ekološkim proizvodima u roku od 30 dana od dana njenog izdavanja a najkasnije do 15 prosinca tekuće godine i Rješenje o pravu korištenja znaka ekoproizvod izdan iz Ministarstva u roku 30 dana od njegovog izdavanja najkasnije do 15. prosinca tekuće godine

•    f) livade i pašnjake u razdoblju od 01. rujna do 30. studenog potvrdu HSC-a iz jedinstvenog registra domaćih životinja

     Nakon isteka roka navedena dokumentacija se neće primati !