Korisnički login

Partnerski odbor na temu: „Zaštita okoliša i infrastruktura“

LAG Sjeverozapad nastavlja s održavanjem partnerskih odbora u svrhu izrade nove Lokalne razvojne strategije LAG-a. Slijedeća tema koju ćemo obraditi je javna uprava. Stoga ćemo održati:
 
Partnerski odbor na temu: „Zaštita okoliša i infrastruktura“,  u svrhu izrade Lokalne razvojne strategije Lokalne akcijske grupe – Sjeverozapad 2014.-2020.,
koji će se održati u prostorijama Općine Cestica, dvorana DVD-a, Dravska 1a, 42 208 Cestica, u četvrtak, 28.01.2016. godine, s početkom u 18:00 sati.
 
Kako bismo mogli kvalitetno obraditi temu zaštite okoliša te staviti naglasak na očuvanje još uvijek čistog okoliša te iskoristiti sve prednosti očuvane prirode na području LAG-a Sjeverozapad, pozivamo Vas da se odazovete na partnerski odbor. Također Vas pozivamo da pozovete sve koji bi mogli biti zainteresirani za navedene teme.
 
Poziv se nalazi u privitku.

25_143804_79_LAG_Sjeverozapad.jpg
Poziv.pdf
Puna verzija: 29.00 KB