Korisnički login

Nagrade učenicima i mentorima

     Na svečanoj sjednici Općinskog vijeća Općine Cestica održanoj dana 7. srpnja 2006. godine, podijeljene su nagrade učenicima Osnovne škole Cestica za postignuti odličan uspjeh tijekom osmogodišnjeg osnovnog obrazovanja, diplome, priznanja i nagrade mentorima učenika koji su osvojili prvo, drugo ili treće mjesto na općinskom natjecanju, zatim nagrade, diplome i priznanja za sudjelovanje na međužupanijskom natjecanju i nagrada i priznanje za sudjelovanje na državnom natjecanju.

    Nagradu – knjigu "Monografija Općine Cestica" za postignuti odličan uspjeh tijekom osmogodišnjeg osnovnog obrazovanja primili su slijedeći učenici:
1.    Helena Ivančić
2.    Manuela Kos
3.    Sabina Kos
4.    Ivan Matijašec
5.    Igor Štromar
6.    Mateja Ceglec
7.    Nives Domjan
8.    Nikola Golubić
9.    Blaženka Hip
10.    Petra Hutinski
11.    Katarina Milec
12.    Dino Friščić
13.    Karolina Kokot

Novčanu nagradu za osvojeno prvo, drugo ili treće mjesto učenika  na općinskom natjecanju primili su mentori:
1.    Dušanka Narančić - geografija
2.    Katica Obadić - LIDRANO
3.    Mirjana Jambriško - informatika
4.    Katica Erlih – tehnička kultura
5.    Katica Erlih – fizika
6.    Boris Jamnik – sport
7.    Siniša Ercegovac – sport

Novčanu nagradu za sudjelovanje na međužupanijskom natjecanju primili su mentori:
1.    Katica Obadić – hrvatski jezik i LIDRANO
2.    Ivana Štimec-Protrka – vjeronauk
3.    Dušanka Narančić- zemljopis
4.    Katica Erlih – tehnička kultura, fizika
5.    Slavica Petrović – biologija
6.    Ivanka Hohnjec – povijest
7.    Nataša Bistrović – njemački jezik

Novčanu nagradu za osvojeno 3. mjesto na državnom natjecanju primila je mentorica Katica Erlih – za izložbu.

Priznanje za sudjelovanje na međuopćinskom natjecanju LIDRANO primili su učitelji- mentori:
-    Jelena Kreć
-    Boris Jamnik
-    Siniša Ercegovac
-    Štefanija Novak
-    Mirjana Boršćak
-    Katica Erlih
-    Radojka Jamnik
-    Dušanka Narančić
-    Mirjana Jambriško
-    Marta Banfić
-    Nada Mendaš.

Diplomu za osvojeno 1. mjesto na međuopćinskom natjecanju primila je:
-    u odbojci: Ženska ekipa ŠŠK OŠ Cestica
                                   Muška ekipa ŠŠK OŠ Cestica
-    u košarci: Muška ekipa ŠŠK OŠ Cestica

Diplomu za osvojeno 2. mjesto na  međuopćinskom natjecanju primila je:
-    u rukometu: Muška ekipa ŠŠK OŠ Cestica
-    u košarci: Ženska ekipa ŠŠK OŠ Cestica

            Diplomu za osvojeno 3. mjesto na međuopćinskom natjecanju  primila je:
-    u rukometu: Ženska ekipa ŠŠK OŠ Cestica
-    u nogometu: Muška ekipa ŠŠK OŠ Cestica.

Priznanje za sudjelovanje na međuopćinskom natjecanju primili su učenici:
-    iz matematike: Luka Hutinski, Nives Domjan, Katarina Milec, Mario Furjan, Petra Kokot, Danijel Grmec  
-    iz fizike: Diniju Friščić
-    iz geografije: David Vinter, Natalija Kutnjak, Valentina Vočanec, Thomas Hutinski, Marko Županić, Ani Lazar,
-    u tehničkom stvaralaštvu: Matija Kukec,Kamila Janouškova, Natalija Bolčević, Neven Furjan, Matija Žunec, Dariu Hrnčić, Jonathan Bistrović, Ani Lazar, Luki Hutinski,
-    iz kemije: Jasmina Gerić, Marko Knezoci
-    iz informatike: Tomislav Furjan, Mladen Kokot
-    za LIDRANO: Petra Vunderl, Valentina Vlaški, Kristijan Slivar, Maja Težak, Katarina Milec, Nives Domjan, Dino Friščić i Dramska družina OŠ Cestica.
-    
Diplomu za osvojeno prvo mjesto na međuopćinskom natjecanju primili su učenici:
-    Luka Hutinski – geografija
-    Blaženka Hip – LIDRANO
-    Nikola Kokot – tehničko stvaralaštvo

Diplomu za osvojeno 2. mjesto na međuopćinskom natjecanju primili su učenici:
-    Katarina Milec – fizika
-    Blaž Talan – informatika
-    Marko Knezoci – tehničko stvaralaštvo
-    Nikola Hrgar – tehničko stvaralaštvo

Diplomu za osvojeno 3. mjesto na međuopćinskom natjecanju primili su učenici:
-    Maja Furjan – geografija
-    Hrvoje Vujasinović – informatika
-    Sabina Kos – LIDRANO
-    Ines Friščić – tehničko stvaralaštvo

Diplomu za osvojeno 4. mjesto na međuopćinskom natjecanju Lidrano primila je
Katarina Milec.

Diplomu za osvojeno 1. mjesto na županijskom natjecanju iz tehničke kulture primio
je učenik Nikola Hrgar.

     Diplomu za osvojeno 2. mjesto na županijskom natjecanju primila je Ženska
odbojkaška ekipa ŠŠK OŠ Cestica u športskoj disciplini – odbojka.

     Diplomu za osvojeno 3. mjesto na županijskom natjecanju primili su:
-    Petra Hutinski i Nikola Golubić – iz biologije,
-    Muška ekipa 8. razreda ŠŠK OŠ Cestica u športskoj disciplini – kros.

Priznanje za uspješnu pripremu učenika za županijsko natjecanje u području tehničke
kulture dodijeljeno je Katici Erlih.

Priznanje za sudjelovanje na županijskom natjecanju primili su učenici:
-    iz tehničke kulture: Kanila Janouškova, Neven Furjan, Marko Knezoci, Matija Kukec, Ana Lazar, Natalija Bolčević, Nikola Kokot, Luka Hutinski, Ines Friščić
-    iz fizike: Katarina Milec, Dino Friščiću
-    iz povijesti: Thomas Hutinski, Emanuela Kokot, Nives Domjan
-    iz biologije: Ivan Matiješec
-    iz hrvatskog jezika:  Sabina Kos, Manuela Kos
-    iz geografije: Thomas Hutinski, Maja Furjan, Luka Hutinski
-    iz njemačkog jezika: Andrija Humek
-    iz vjeronauka: Vjeronaučka ekipa OŠ Cestica
-    LIDRANO 2006. – Sabina Kos, Blaženka Hip, Katarina Milec
-    u športskoj disciplini – kros: Muška ekipa 5. razreda ŠŠK OŠ Cestica
Ženska ekipa 5. razreda ŠŠK OŠ Cestica
Muška ekipa 6. razreda ŠŠK OŠ Cestica
Ženska ekipa 6. razreda ŠŠK OŠ Cestica
Muška ekipa 7. razreda ŠŠK OŠ Cestica
Ženska ekipa 7. razreda ŠŠK OŠ Cestica
Ženska ekipa 8. razreda ŠŠK OŠ Cestica

-    u športskoj disciplini – rukomet: Muška rukometna ekipa ŠŠK OŠ Cestica
-    u športskoj disciplini – odbojka: Muška odbojkaška ekipa ŠŠK OŠ Cestica
-    u športskoj disciplini – atletika: Ženska ekipa ŠŠK OŠ Cestica
                                                          Muška ekipa ŠŠK OŠ Cestica .060712172102_023.jpg 060712172521_396.jpg 060712172617_728.jpg 060712172840_169.jpg