Korisnički login

KUD Cestica

Predsjednica: Lucija Kanjir
Dopredsjednica: Gordana Kos Kolar
Tajnica: Tamara Rodeš
Blagajnica: Anka Majhen
kontakt osoba: predsjednica Lucija Kanjir- 099 577 2940
e-mail: kudcestica@gmail.com
facebook profil: KUD Općine Cestica

19_091624_79_Picture_002.jpg