Korisnički login

U subotu, 31. 01. 2015., prva grupa završila s tečajem o održivoj uporabi pesticida

Općina Cestica sa 150 kuna po jednom članu OPG-a  sufinancira predavanje
U četvrtak, 29. siječnja, u dvorani DVD-a Križovljan Cestica, s obrazovanjem je počela prva grupa polaznika tečaja održive uporabe pesticida, a koji je za zainteresirane stanovnike pokrenula općina Cestica u suradnji sa Srednjom školom Arboretum Opeka. U sklopu petnaestosatnog programa obrazovanja polaznici će obraditi desetak tema koje se temelje na  Zakonu o održivoj upotrebi pesticida. Teme su Zakonski propisi vezani uz sredstva za zaštitu bilja i njihovo korištenje, Održiva poljoprivreda – integrirana zaštita bilja, Ekološka poljoprivreda, Štetni organizmi, Sredstva za zaštitu bilja, Primjena sredstva za zaštitu bila (SZB), Opasnosti i rizici, Ostaci pesticida, Zaštita voda, Neciljani organizmi, Rezistentnost, Stavljanje na tržište i skladištenje SZB i Strojevi za primjenu SZB. Uz voditeljicu tečaja Vesnu Šipek, dipl.ing.agr, pojedine teme iz programa predavat će Sanja Zlatić, dipl.ing. agr.,  Ana Ernoić-Milošević, dipl.ing.agr., Jelica Ladić, mag.ing.hort. i Miljenko Martinčević, dipl.ing.agr.
          Predavanja za prve dvije grupe zainteresiranih bile su četvrtkom, petkom i subotom, u popodnevnim satima, a u subotu 7. veljače 2015. tečaj je završila druga grupa polaznika. Da bi se moglo pristupiti ispitu kandidat mora imati navršenih 18 godina života i minimalno završenu osmogodišnju osnovnu školu. Kompletni troškovi školovanja po kandidatu iznose 380 kuna, a u tu cijenu uključen je tečaj, priručnik, ispit i iskaznica. Svi zainteresirani za edukaciju i polaganje ispita, a koji se do sada nisu javili mogu  se javiti u Općinu Cestica na broj telefona  724-824, 724-825 ili na e-mail adresu: opcina@cestica.hr. Prema riječima načelnika Mirka Korotaja Općina Cestica će sufinancirati tečaj po jednom članu Obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva sa 150,00 kn, a zbog ograničenog broja mjesta u dvorani tečajevi se organiziraju u grupama od pedesetak polaznika.
 
U nastavku nekoliko fotografija polaznika predavanja – snimljenih 31. siječnja i 4. veljače 2015.
 
 

10_153151_15_1-P1150519.JPG 10_153215_25_1-sudionici_predavanja_-_P1150522.jpg 10_153237_37_2-P1150959.JPG 10_153259_55_3-P1150960.JPG 10_153335_52_4-P1150962.JPG