Korisnički login

Tečaj održive uporabe pesticida

Općina Cestica i Srednja škola „Arboretum Opeka“ Marčan
organiziraju
TEČAJ ODRŽIVE UPORABE PESTICIDA

Pozivamo sve korisnike pesticida: vinogradare, voćare, povrtlare, ratare i ostale da se prijave na tečaj održive uporabe pesticida

Obaveza pohađanja tečaja temelji se na Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN br. 14/14) i Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN br. 142/12.).
    
                 Tečajevi su započeli u  2014. godini     
                   objavom Ministarstva poljoprivrede
    
    Cijena tečaja je 300,00 kn
                                   ( Općina Cestica će sufinancirati tečaj po 
                                    jednom članu OPG-a sa 150,00 kn)                          
                                    (+ trošak ispita 50 kn i iskaznice 30,00 )

                                   Trajanje tečaja: 15 sati
   
Tečaj započinje kada se formira grupa, a provodi se prema dogovoru s predavačima i grupom (u poslijepodnevnim satima) u prostoru DVD-a Križovljan – Cestica u Cestici, Dravska 1a.
    
PRIJAVE:

 tel/fax: 724-824, 724-825
ili na e-mail adresu općine: opcina@cestica.hr
    
Uvjet za prijavu: prijaviti se može punoljetna osoba sa završenom  osnovnom školom u trajanju od 8 godina.

16_134234_84_slika453.jpg
DOC160115-003.pdf
Puna verzija: 394.02 KB