Korisnički login

Cestici odobren projekt Gospodarska zona Cestica

Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka je prije par mjeseci raspisalo natječaj u sklopu projekta CARDS 2004 „Podrška upravljanju projektima ekonomske i socijalne kohezije“. Prihvatljivo područje prijavljivača u ovom raspisu su bile županije koje do sad nisu imale mogućnosti koristiti sredstva iz CARDS fonda za tehničku pomoć, što čini trinaest županija. Općina Cestica zajedno sa Agencija za razvoj Varaždinske županije (AZRA) je izradila projekt „Gospodarska zona Cestica“ Projekti su bili pisani u svrhu dobivanja tehničke pomoći (stranih konzultanata) za pripremu projekata koji će biti prijavljeni na PHARE natječaj u rujnu 2006. godine. U Hrvatskoj je bilo prijavljeno preko 90 projekata od kojih su strani konzultanti izabrali 26 a između njih i „Gospodarska zona Cestica“. Projektom se planira izgraditi cestovna i električna infrastruktura za „Gospodarsku zonu Cestica“.
    Cesticu su posjetili u petak 05. svibnja 2006. godine u 10.30 sati Mak Kišević (Project Assistant) i Alexis Kibarian (EU Expert) koji rade u SAFEGE konzultantskoj tvrtci koja je certificirana i ovlaštena od CARDS-a 2004  i Jelena Mušterić iz  Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka te predstavnici iz Agencije za razvoj Varaždinske županije Gđa. Andera Vugrinović direktorica i gosp. Emil Tkalec (Projekt Manager). Prilikom dolaska u Cesticu pogledali su prezentacija koja je izradio zamjenik načelnika Leonardo Lorbek. Nakon prezentacije načelnik Općine Cestica gosp. Mirko Korotaj odveo je konzultante u Gospodarsku zonu Cesticu u Virju koja je predmet toga projekta. Tema prvog sastanka osim upoznavanja s međunarodnim stručnjakom koji će surađivati s Općinom tijekom provedbe projekta, i informacija o načinu suradnje, opisu posla stručnjaka te našim obvezama u provedbi projekta. Slijedeći sastanak sa konzultantima dogovoren je za tri tjedna.

060508091136_346.jpg 060508091158_759.jpg 060508091217_580.jpg