Korisnički login

Potpisani ugovori s korisnicima mjere „Poticanja korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama"


U utorak, 30. prosinca 2014. u vijećnici Općine Cestica, održano je potpisivanje ugovora s korisnicima mjere „Poticanja korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama na području Općine Cestica“. Od ukupno 16 pristiglih prijava, svih 16 korisnika je zadovoljilo formalne uvjete natječaja i ostvarilo pravo na subvenciju za ovu mjeru. Potpisivanju ugovora su prisustvovali načelnik Općine Cestica Mirko Korotaj, viša referentica za lokalnu samoupravu i komunalno gospodarstvo Općine Cestica, Karmen Emeršić,te gosp. Mihael Cahun iz tvrtke IPC inženjering d.o.o., ovlašten za nadzor izvršenih radova definiranih ugovorom. Pri potpisivanju ugovora gosp. Cahun korisnicima sredstava pobliže je objasnio uvjete i način korištenja dodijeljenih sredstava te način praćenja i kontrole namjenskog trošenja a korisnici su imali priliku dobiti odgovore na sva pitanja vezana uz izvođenje i plaćanje radova.   Uz sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u iznosu od 80% i sufinanciranje Općine Cestica u iznosu od 2,5 %, korisnicima je po projektu odobren maksimalan iznos subvencije do 24.750,00 kuna, za jednu mjeru, te 49.500,00 kuna za dvije mjere, a kao garancija plaćanja korisnicima su dodijeljeni vrijednosni kuponi. Rok za iskorištenje vrijednosnih kupona je 1. svibnja 2015. godine, do kada trebaju biti izvršeni i naplaćeni svi radovi definirani ugovorom.  Mogućnost korištenja sredstava iz ove mjere moguća je do iskorištenja ukupnih sredstava Fonda u iznosu od 1.000.000,00 kuna, a sljedeći krug natječaja za ovu mjeru biti će raspisan sredinom siječnja 2015. godine.

31_113616_36_P1190803.JPG 31_113624_25_P1190805.JPG 31_113632_12_P1190806.JPG 31_113639_93_P1190809.JPG