Korisnički login

Zaključak o utvrđivanju bodovne liste i odabiru korisnika subvencije "Povećanje energetske učinkovitosti obiteljskih kuća na

                         Načelnik Općine Cestica na temelju Zapisnika o konačnoj bodovnoj listi donosi sljedeće
ZAKLJUČAK O UTVRĐIVANJU BODOVNE LISTE I ODABIRU KORISNIKA SUBVENCIJE
                                                                   „Povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća na području Općine Cestica“
Na osnovi Zapisnika o konačnoj bodovnoj listi načelnik Općine Cestica donosi Zaključak o utvrđivanju bodovne liste i odabiru korisnika subvencije:

           
Rbr. Datum prijave Ime Prezime Mjera Ukupno
bodovi
1  29.09.2014. Mirko Pšag ENU-1, ENU-2 103
2  13.10.2014. Zvonimir Kos ENU-1, ENU-2 98
3  10.10.2014. Mladen Kunštek ENU-1, ENU-2 87,5
4  10.10.2014. Stjepan Borak ENU-2 85
5  09.10.2014. Ivan Šincek ENU-1, ENU-2 80,25
6  13.10.2014. Marjan Lukaček ENU-1 80
7  07.10.2014. Antun Juričinec ENU-1, ENU-2 79,91
8  23.09.2014. Marjan Panić ENU-2 79,85
9  13.10.2014. Josip Božić ENU-2 78
10  06.10.2014. Antun Dregarić ENU-1, ENU-2 76,5
11  25.09.2014. Darko Leskovar ENU-1, ENU-2 75,5
12  09.10.2014. Marko Horvat ENU-1, ENU-2 75,5
13  24.09.2014. Ana Borak ENU-2 74,85
14  07.10.2014. Petra Žunec ENU-1 74
15  07.10.2014. Danica Talan ENU-1, ENU-2 73
16  09.10.2014. Damir Kralj ENU-1, ENU-2 71,86
17 02.10.2014. Mirko Kovačić ENU-2 71
18 10.10.2014. Marjan Bednjanić ENU-1 71
19 13.10.2014. Stjepan Mumlek ENU-2 71
 
                Sukladno Pravilniku za provedbu programa „Povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća na području Općine Cestica“ nakon objave   
 ovog Zaključka na internetskim stranicama Provoditelja natječaja, prihvaćeni korisnik subvencije dužan je u roku od 60 dana dostaviti dokumentaciju (nije opravdani trošak) za sklapanje ugovora -  glavni projekt izrađen i ovjeren od strane ovlaštenog inženjera, te obvezujuću ponudu izvođača usklađenu sa troškovnikom iz glavnog projekta, te obvezujuću ponudu za energetski pregled i izradu energetskog certifikata.
Općina Cestica,
                                                                                                                                                                                                                                 Načelnik Mirko Korotaj