Korisnički login

U srijedu 29. listopada 2014. završeno postavljanje oznaka naselja na bregima

Najviše tabli postavljeno za naselje Križanče
     Potkraj rujna i u listopadu 2014. godine izvršeno je postavljanje oznaka naselja uz prometnice brdovitog dijela Općine Cestica koje znatno doprinose lakšem snalaženju putnika i prolaznika kroz naš kraj. Po prvi puta u povijesti oznake naselja postavljene su u svima naseljima smještenim na području KO Natkrižovljan, a to su naselja Jarki, Križanče, Malo Gradišće, Natkrižovljan i Selci Križovljanski, a u tom razdoblju oznake naselja dobio je i Falinić Breg. 
    Ukupno je postavljeno 57 novih oznaka naselja. I to za Križanče 11 tabli, po sedam za Falinić Breg i Natkrižovljan, a od ranije spomenutih oznaka po 4 table postavljene su za naselje Jarki, Malo Gradišće i Selci Križovljanski. Na brdovitom dijelu Općine Cestica oznake naselja postavljene su i za mjesta koje se protežu i dijelom u nizinskom dijelu. Tako su za naselje Gornje Vratno postavljene 3 nove oznake naselja, a Radovec je dobio 5 tabli. U  skladu s odlukom Općinskog vijeća Općine Cestica, od 02. ožujka 2012. godine, o promjeni granica naselja Mali i Veliki Lovrečan oznake naselja postavljene su na početku spomenutih naselja, a u dogovoru s predstavnicima Županijske uprave za ceste. Za Veliki Lovrečan postavljene su 4 nove oznake,  a ostale su premještene na nove lokacije. Mali Lovrečan dobio je 3 table, Babinec dvije, iz smjera Falinić Brega, a Dubrava Križovljanska, Kolarovec i Križovljan Radovečki dobili su po jednu tablu. Zadnji dan, u srijedu 29. listopada 2014. godine na postavljanju oznaka naselja bili su prisutni Damir Blaži i Srećko Horvat iz PZC-a Varaždin.
     Table, oznake naselja standardne su veličine (100 x 50 cm), a iste je u rujnu mjesecu napravili varaždinska tvrtka Crtorad d. o. o. Prema riječima načelnika Mirka Korotaj za postavljanje oznaka naselja projektnu dokumentaciju napravila je Općina Cestica, a troškove izrade i postavljanja pokrila je Županijska uprava za ceste Varaždinske županije.
     Najviše novih tabli postavljeno je uz županijske ceste 27, a uz lokalne prometnice s oznakom LC postavljeno je 16 oznaka, dok su ostale svoje mjesto dobile uz nerazvrstane ceste. Najniža točka postavljanja oznaka naselja je u ulici Matije Gupca (207 m) u Radovcu, gdje je s jedne strane oznaka za spomenuto naselje, a iz drugog smjera je oznaka Gornje Vratno. Najviše točke postavljanja zabilježene su za naselje Križanče, a s 332 metra prednjači tabla postavljena nasuprot graničnog prijelaza. Uz pograničnu cestu oznaka naselja dobila je i Dubrava Križovljanska, na Dubrava bregu, a uz graničnu cestu tabla je postavljena i naselje Selci Križovljanski. Vozite li se tim krajem potrebno se prethodno najaviti pograničnoj policiji. Naime pogranična cesta djelom prolazi općinama Cestica i Zavrč i povezuje krajeve uz hrvatsko-slovensku granicu.
 
 
   Tabelarni prikaz oznaka naselja, postavljenih u rujnu i listopadu 2014. godine
 

Br. Tabla, oznaka naselja Komada Smještaj naselja u Katastarskoj općini
 1.  
Babinec 2 KO Babinec
 1.  
Dubrava Križovljanska 1 KO Križovljanska Dubrava
 1.  
Falinić Breg 7 KO Babinec
 1.  
Gornje Vratno 3 KO Vratno
 1.  
Jarki 4 KO Natkrižovljan
 1.  
Kolarovec 1 KO Babinec
 1.  
Križanče 11 KO Natkrižovljan
 1.  
Križovljan Radovečki 1 KO Radovec
 1.  
Mali Lovrečan 3 KO Križovljanska Dubrava
 1.  
Malo Gradišće 4 KO Natkrižovljan
 1.  
Natkrižovljan 7 KO Natkrižovljan
 1.  
Radovec 5 KO Radovec
 1.  
Selci Križovljanski 4 KO Natkrižovljan
 1.  
Veliki Lovrečan 4 KO Križovljanska Dubrava
  Ukupno  57  
 
 
U nastavku nekoliko fotografija s postavljenim oznakama naselja
 
1. Karta brdovitog dijela Općine Cestica, južno od državne ceste D-2
2. U srijedu 29. 10. 2014. oznaka naselja Veliki Lovrečan postavljana je na zapadnoj strani ulice Svetog Lovre, uz  ŽC 2027
3. Iz smjera Donje Voće, uz ŽC 2027.
4. Tabla Križanče postavljena je i kod kuće Josipa Kočet
5. Uz cestu koja iz Radovca vodi u naselje Jarki ispred „Gajdikuve grabe“ je tabla  Natkrižovljan
6. Dolaskom iz Lovrečana županjskom cestom ŽC 2027, s istočne strane dolazi naselje Jarki, a zapadno su Selci Križovljanski
7. Nakon naselja Jarki, s istočne strane županijske ceste ŽC 2027 dolazi malo Gradišće
8. U produžetku Ulice Bana Jelačića u Babincu nalazi se naselje Falinić Breg
9. Brdoviti dio naselja Gornje Vratno poznato je pod nazivom Bošanec, pa je na početku došla tabla naselja
10. Spuštate li se iz središnjeg dijela naselja Falinić Breg stići ćete u Babinec
11. Tabla Natkrižovljan postavljena je i ispred dijela naselja poznat kao „Gajdikuva graba“
12. Vozite li se pograničnom cestom prema sjeveru na predjelu Dubrava brega naići ćete na tablu Dubrava Križovljanska (prije vožnje potrebno se najaviti graničnoj policiji).
 
U prilogu u PDFU-
I. postavljene oznake naselja u brdovitom dijelu Općine Cestica i
II. Ostale oznake naselja južno od državne ceste od D-2