Korisnički login

Natječaj za dodjelu stipendija redovitim studentima za akademsku godinu 2014/2015

Na temelju članka 7. Odluke o stipendiranju studenata ("Službeni vjesnik Varaždinske županije", broj 29/14), i članka 45. Statuta Općine Cestica ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj  08/13), sukladno Odluci o broju i visini stipendija za akademsku godinu 2014/2015, načelnik Općine Cestica objavljuje

                                                                                N A T J E Č A J 
                                       Za dodjelu stipendija redovitim studentima za akademsku godinu 2014/2015

Općina Cestica objavljuje natječaj za dodjelu stipendije:
-    za redovite studente visokih učilišta dodjeljuje se dvadeset stipendija i to:
stipendija u visini 300,00 kuna za studente koji studiraju u Varaždinskoj i Međimurskoj županiji, te u iznosu od 500,00 kuna za studente koji studiraju u ostalim županijama, a imaju prebivalište na području Općine Cestica i državljani su Republike Hrvatske

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju studenti koji udovoljavaju sljedećim uvjetima:
-da su državljani Republike Hrvatske, s prebivalištem na području općine 
   Cestica najmanje 5 godina,
- da su redoviti studenti druge ili viših godina studija,
- da nisu apsolventi,
- da nisu ponavljali godinu u posljednje dvije godine školovanja,
- da im je prosjek ocjena najmanje 3,0  za prethodnu godinu
- da nisu korisnici drugih stipendija 

Dokumenti potrebni za dodjelu stipendije su:
1.     Zamolba za dodjelu stipendija s kratkim životopisom
2.     Potvrda o prebivalištu studenta.
3.     Preslika domovnice
4.     Izjava korisnika stipendije da ne prima stipendiju po niti jednoj drugoj osnovi
5.     Uvjerenje o redovitom upisu na fakultet
6.     Uvjerenje fakulteta o prosjeku ocjena prethodne godine
7.     Dokaz o sudjelovanju i dobivenim nagradama na natjecanjima
8.     Izjava o broju članova zajedničkog domaćinstva
9.     Dokaz o mjesečnim primanjima članova zajedničkog domaćinstva za razdoblje od    prethodna 3 mjeseca od               dana raspisivanja natječaja
10.    Uvjerenje Porezne uprave o prihodima druge naravi ako postoje (obrt,   poljoprivreda ili slično)
11.    Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje za nezaposlene članove domaćinstva
12.    Potvrdu Centra za socijalnu skrb o socijalnom statusu (za korisnike socijalne pomoći),
13.    Potvrdu Općine o podmirenim obvezama prema općini

Tražena dokumentacija ne smije biti starija od 3 mjeseca.

Dokumenti se dostavljaju do dana 30. rujna 2014. godine na adresu: Općina Cestica, Dravska 1A, 42208 Cestica.

O rezultatima natječaja natjecatelji će biti obaviješteni u roku 15 dana od dana odabira.       
Načelnik:
Mirko Korotaj

05_094802_36_natjecaj-za-dodjelu-stipendija.jpg