Korisnički login

U Natkrižovljanu, 17. kolovoza 2014. zahvalili župniku Buniću

I dalje ću Vas se sjećati… Bilo mi je lijepo živjeti s Vama
      Rješenjem ordinarijata Varaždinske biskupije od 11. srpnja 2014. godine odlučeno je o razrješenjima, imenovanjima i premještajima svećenika s područja Varaždinske biskupije. Među 38 svećenika pod rednim brojem šest objavljeno je da je vlč. Janko Bunić razriješen službe župnika u Natkrižovljanu te je imenovan župnikom u Vrbnu.
         Kao župnik Župe Svete Barbare u Natkrižovljanu vlč. Janko Bunić posljednju nedjeljnu misu u crkvi svete Barbare služio je u nedjelju 17. kolovoza 2014. u 11 sati. Uz mnogobrojne vjernike misu su prisustvovali i predstavnici Općine Cestica koji su župniku došli zahvaliti za njegove 23 godine služenja Bogu i ljudima na područja župe Sveta Barbara, kao i na ostalim mjestima.
      Obraćajući se župljanima i okupljenim vjernicima na kraju mise vlč Janko Bunić je rekao: I dalje ću Vas se sjećati u svojim molitvama, svih Vas živih ali i pokojnih, u 23 godine sam i mnoge pokopao. Eto u životu sve prolazi. Dolazi Vam novi župnik 21 godinu mlađi. Vjerujem da ćete i s novim župnikom dobro surađivati, a što se mene tiče nadam se da mi ništa niste uzeli za zlo nego da ste mi oprostili kao i ja Vama. Mogu reći da  mije lijepo bilo živjeti s Vama. Hvala svima koji ste darivali za potrebe Crkve, Bog neka Vam uzvrati na milosti. Zahvaljujem i predstavnicima Općine na dobroj suradnji i pomoći kod uređenja krova na crkvi, uređenja kapele u Križanču, popravku orgulja, nabavi razglasa i ostalim potrebama.
      Potom je uz predaju slike Crkve svete Barbare vlč. Janku Bun iću zahvalio načelnik Mirko Korotaj, a tom prilikom je rekao: Gospodine župniče u ime Općine, u ime vjernika ove Župe, poklanjam vam sliku crkve Svete Barbare, da se sa radošću sjećate svih lijepih trenutaka koje ste tu proživjeli. Hvala vam za sve što ste napravili za ovaj kraj. Želim vam puno zdravlja u budućem životu i da Vas vjernici tamo kamo odlazite s radošću prihvate!  Hvala Vam!
      Na poleđini slike koju je napravio umjetnik Izidor Gladović – Žiga, zapisano je: Dragom župniku Janku Buniću za spomen na župu sv. Barbara od vjernika i štovatelja.
      Predsjednik Vijeća općine Cestica Tomislav Lazar župniku Buniću uručio je Grb Općine Cestica koji je vlč. Janku Buniću dodijelila za osobite zasluge, za opći razvoj demokracije i napredak čovječanstva na području Općine Cestica, a potom je vlč Janko Bunić rekao: I na kraju želim Vam reći z Bogom, a to znači da ostanite z Bogom i da mu se molite svaki dan
      Poslije mise od župnika Bunića došli su se oprostiti i mnogi pojedinačno i zahvaliti mu za sve dobro što je učinio te mu poželjeti sve najbolje na župu koju odlazi. Druženje koja je uslijedilo na parkiralištu zapadno od crkve potrajalo je, a zahvalu župniku pjesmom „Voća je predivno zagorsko mjesto“ izrazili su predstavnici novoformiranog glazbenog sastava koji su nastupili u sastavu Ivan Bolčević (gitara), Kruno Bunić (violina), Tihomir Strelar (berda) i orguljaš Marijan Hutinski (harmonika).
Vlč. Janko Bunić na župu sv. Barbara došao je 1991. godine, nakon što se spasio iz Divuše  koju su okupirali JNA i srpske paravojne postrojbe, i bio je 21. župnik na župi sv. Barbara koja je osnovana 1789. godine.
Životopis vlč. Janka Bunića (Rijeka Voćanska, 27. II. 1954.), rođen je u susjednoj župi Donja Voća, roditelji su mu Juraj i Ana rođ. Habrka. Vlč. Janko Bunić prvo je dijete u obitelji u kojoj su još dvije sestre i dva brata. Osnovnu školu polazio je u Gornjoj Voći koju završava 1968. godine nakon čega odlazi u sjemenište te srednjoškolsko obrazovanje započinje na Nadbiskupskoj gimnaziji na Šalati u Zagrebu i završava 1972. Na jesen započinje studij na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu koji prekida zbog obveznog odlaska u vojsku (Ohrid). Po povratku nastavlja studij 1974. godine, a za svećenika Zagrebačke nadbiskupije zaredio ga 24. lipnja 1979. godine zagrebački nadbiskup Franjo Kuharić. Mladu misu proslavio je 22. srpnja 1979. godine u rodnoj župi Svetog Martina u Donjoj Voći. Potom je kapelan četiri godine: do 1983. godine u župi Vrbovec, od 1983. godine je župnik na župi Svete Katarine u Divuši odakle upravlja i župom Gvozdansko, općina Dvor na Uni i tamo ostaje do 1991. godine. U Divuši gradi župni dvor i obnavlja župnu crkvu koja je desetljećima bila zapuštena.
        U doba agresije na Hrvatsku 1991. godine na meti osvajača našla se i Divuša te se tako vlč. Bunić našao u ratu. U napadu je pucano i na župni dvor iz kojeg se župnik uspio spasiti kao i preostalo hrvatsko pučanstvo koje je preko Hrvatske Dubice otišlo u progonstvo. Srušena je i crkva, a sljedeća dva mjeseca živio je kao izbjeglica-prtognanik  kod roditelja.
      Od devetog mjeseca 1991. godine imenovan je župnikom na Barbari gdje uz redovite župničke obaveze radi na uređenju i opremanju crkve. Tako su izmijenjene elektroinstalacije, okrečeni zidovi i postavljen kameni oltar. Uoči mlade mise braće Banfić postavljeni su rukohvati uz stepenice, a obnovljena je kapela u Križanču. Na zgradu stare mrtvačnice koja je dijelom napravljena na grobovima tu pokopanih župnika postavlja spomen-ploču s upisanim imenima svojih prethodnika, a kad je stara mrtvačnica srušena i izgrađena nova, zalaže se za ponovno postavljanje spomen-ploče. Prekrivena je crkva, a obnovljene su i orgulje. Uređena je i asfaltirana pristupna cesta do parkirališta u podnožju crkve sa zapadne strane, a župna crkva i kapela rasvijetljene su reflektorima javne rasvjete. Na području župe obnovljena su raspela i kapelice, blagoslovljen je „Planinarski križ“ na Falinić bregu na putu prema Prekorju, sagrađena je i kapela Kraljice Mira na predjelu Grunt u Natkrižovljanu, kao i raspelo na Vinica Bregu te zahvalni križ na predjelu Jarki 199, kod obitelji Bratovčak koji je blagoslovio 29. lipnja 2013. godine.
 
 
U nastavku nekoliko fotografija snimljenih 17. kolovoza 2014.

1. Vlč. Janko Bunić – Bilo mi je lijepo živjeti s Vama
2. Umjetničku sliku crkve sv. Barbare uručio je načelnik Mirko Korotaj
3. Grb Općine Cestica župniku Buniću uručio je Tomislav lazar, predsjednik Vijeća
4. Umjetnička slika crkve svete Barbare
5. Vjernici na misi na istočnoj strani crkve
6. Vjernici na misi u zapadnom dijelu crkve
7. Pogled na crkvu s kora
8. Nakon mise neki su zahvalili župniku u sakristiji
9. Zahvalu s pjesmom „Voća je predivno zagorsko mjesto“
10. i 11.  Druženje je nastavljeno uz pjesmu i razgovor
 

21_162651_47_1-P1080196.JPG 21_162701_68_2-P1080198.JPG 21_162711_48_3-P1080200.JPG 21_162721_11_4-P1080208.JPG 21_162732_00_5-P1080175.JPG 21_162743_22_6-P1080176.JPG 21_162754_58_7-P1080183.JPG 21_162834_29_8-P1080210.JPG 21_162847_32_9-P1080224.JPG 21_162858_01_10-P1080225.JPG 21_162910_63_11-P1080227.JPG