Korisnički login

Na predjelu Boršanec gradi se 3 kilometra vodovodne mreže

 
Projekt s 1,4 milijuna kuna sufinanciraju Hrvatske vode
Na predjelu Boršanec u Gornjem Vratnu radnici tvrtke Aqvatehnika iz Varaždina izvode radove na proširenju vodovodne mreže, a u dinamiku izvođenja radova u srijedu, 13. kolovoza došao se uvjeriti i Mirko Korotaj, načelnik Općine Cestica koji u pratnji vijećnika Darka Majhena obišao gradilište. Dnevno se ukopa do 100 metara cijevi, a cijela trasa obuhvaća 3 kilometra vodovodne mreže, objasnili su radnici. Prema riječima Dragutina Gašparića, koji ispred tvrtke Varkom kontrolora izgradnju vodovodne mreže, u zemlju se polažu cijevi promjera 90 mm, a na jednom dijelu postavit će se i cijevi promjera 110 mm. Na cijeloj trasi postavit će se i dvadesetak nadzemnih hidranata i tri redukcijske komore. Sama vodovodna mreža nadovezuje se na postojeću. Jedan, manji krak, dolazi iz smjera Vinogradske ulice iz Donjeg Vratna (cijevi PE-HD DN 90/79), a drugi, puno dulji krak vodovoda, spaja se na postojeći (cijevi PE-HD DN 110/99),  koji dolazi iz smjera vrha zvanog „Gradišće“, koji je ujedno i najveća uzvisina iznad naselja Gornje Vratno.
Vodovodna mreža koja je sada u izgradnji proteže se u nekoliko krakova. Dijelovi vodovoda koji se spaja na onaj koji dolazi sa „zapada“, iz smjera Gradišća, nose oznaku vod 8 do 13, a onaj koji dolazi iz smjera Vinogradske ulice označeni su kao vod 14, 14a i 15. Veći dio projektirane vodovodne mreže je u naselju Boršanec, u Općini Cestica, krakovi prema jugu su na području Općine Vinica, a na vodovodnu mrežu koja prolazi uz glavnu prometnicu moći će se spojiti korisnici s obje strane puta. Detalji protezanja nove vodovodne mreže vidljivi su iz priložene skice (situacija 4).  
Prema riječima načelnika Mirka Korotaja kompletan projekt inicirale su Općine Cestica i Vinica te Varaždinska županija, a proširenje vodovodne mreže sufinanciraju Hrvatske vode s iznosom od 1,4 milijuna kuna.
O izgradnji vodovodne mreže na preostalom području Općine Cestica, načelnik Korotaj je rekao: - U preostale tri godine mandata želja nam je omogućiti većini ljudi priključak na vodovodnu mrežu, kako onima u brdovitom dijelu Općine tako i onima koji su u nizini.
 
U nastavku nekoliko fotografija izgradnje vodovodne mreže na predjelu Boršanec, u Gornjem Vratnu
 
 

21_140833_82_1-P1070712.JPG 21_140855_31_2-P1070720.JPG 21_140909_42_3-P1070718.JPG 21_140923_19_4-P1070729.JPG