Korisnički login

Održano predavanje o zaštiti vinove loze, osiguranju i subvencijama

Kao što je bilo najavljeno predavanje o zaštiti vinove loze, osiguranju usjeva i nasada te subvencijama Općine Cestice održalo se u prostorijama vatrogasnog doma na Cestici. Sudionici predavanja dobili su kalendar na kojem mogu prepoznati simptome bolesti vinove loze te kako, s čime i u kojoj dozi primijeniti sredstvo. O zaštiti vinove loze govorio je predstavnik iz Syngete gosp. Mesić. O Osiguranju poljoprivrednih usjeva i nasada govorio je predstavnik iz Croatia osiguranja gosp. Grđan koji je nizom simulacija objasnio koliko trebaju platiti da bi osigurali svoje nasade od tuće, požara i udara groma. Predavanju je prisustvovalo oko 50 osoba. Općina regresira sjemenski kukuruz za domaćinstva koja su u upisniku poljoprivrednih domaćinstva osigurano je 200kn a ostala doamčinstva po 100kn. Kod osiguranja usjeva i nasada Općina sudjeluje s 25%. Prvi put gospodarstvo koje kupi više od 51 lozni cijep Općina mu daje 2 kn po cijepu za plavu ili žutu(narančastu) etiketu. Gospodarstvo da bi dobilo 2 kn treba donijeti račun na kojem se vidi da je cijep kupljen u Hrvatskoj.

060327081009_941.jpg 060327081111_095.jpg 060327081135_028.jpg 060327081154_828.jpg