Korisnički login

Zaštita vinograda, subvenije, osiguranje usjeva i nasada


Pozivamo Vas na na predavanje koje će se održati u petak 24. ožujka 2006. godine s početkom u 19.00 sati u vatrogasnom domu na Cestici.  Na predavanju će se govoriti o :


-    subvencijama Općine Cestice poljoprivrednicima

-    zaštita vinove loze

-    osiguranje poljoprivrednih usjeva i nasadaO zaštiti vinove loze govorit će predstavnici Syngente, o osiguranju poljoprivrednih usjeva i nasada govorit će predstavnik iz Croatia Osiguranje.


Nadamo se da ćete se odazvati pozivu.