Korisnički login

U nedjelju, 25. svibnja 2014. održani izbori za Europski parlament

Na 13 biračkih mjesta Općine Cestica glasovalo 1018 birača  
    U nedjelju, 25. svibnja 2014. godine, na trinaest biračkih mjesta na području naselja općine Cestica, održani su izbori za članove Europskog parlamenta za razdoblje 2014. - 2019. godine. Republiku Hrvatsku će kao najmlađu članicu u EU parlamentu predstavljati 11 zastupnika od ukupno njih 751 koji se biraju u svih 28 država članica. U većini država pravo na sudjelovanje u glasovanju, u nekima je to i zakonska obveza, imaju građani s navršenih 18 godina života, a jedino se u Austriji to pravo može iskoristiti s navršenih 16 godina života. Broj zastupnika u EU parlamentu razmjeran je broju stanovnika pojedine države pa tako najviše zastupnika ima Njemačka (96), a slijede je Francuska (74), Italija i Velika Britanija (73), Španjolska (54) i Poljska (51). S najmanjim brojem zastupnika su Cipar, Estonija, Luxemburg i Malta (6), a u Sloveniji i Latviji bira se po osam predstavnika. Uz Hrvatsku po 11 zastupnika biraju građani Irske i Litve, a iz susjedne Mađarske u EU parlament izabran je 21 zastupnik.
     Rezultati izbora za EU parlament u Republici Hrvatskoj 2014. godine
   Za Europski parlament u Republici Hrvatskoj prijavljeno je 25 listi, a sve liste i kandidati otisnuti su na glasačkom listiću impozantnih dimenzija (43 x 63 cm). Doduše dimenzije glasačkog listića sigurno bi se povećale da pojedine stranke od njih 48 nisu „složile“ zajedničku listu više stranaka. Tako je listu broj devet podržalo osam stranaka (HDSSB, ABH, A-HSS, HRAST, HSP, HZ, OS i ZZH), listu broj šest podržalo je isto toliko stranaka (HDZ, HSS, HSP-AS, BUZ, ZDS i HDS), a listu broj dvadeset podržale su četiri stranke (SDP, HNS, IDS i HSU).  Bilo je još nekoliko zajedničkih lista, ali nijedna nije polučila veći uspjeh, a bez zastupnika u EU parlamentu ostale je i lista s najvećim brojem stranaka. Od devetnaest stranaka koje su samostalno odlučile izaći na izbore jedino je „Održivi razvoj Hrvatske“ (ORaH), uspio dobiti predstavnika u Europskom parlamentu. Spomenutu stranku u EU parlamentu predstavljat će Davor Škrlec (zamjenjuje Mirelu Holy), a Nevena Mimicu zamijenit će Ivan Jakovčić  (IDS). Iz Hrvatske u Europskom parlamentu biti će još Biljana Borzan (SDP), Ivana Maletić (HDZ), Marijana Petir (HSS), Dubravka Šuica (HDZ) i Ruža Tomašić (HSP-AS), a od muškog društva izabrani su još Tonino Picula (SDP), Andrej Plenković (HDZ), Jozo Radoš (HNS) i Davor Stier (HDZ).
         Na području Republike Hrvatske na izbore za Europski parlament 25. svibnja 2014. odazvalo se 950 980 birača (25,24 %) od 3767343 osoba s pravom glasa, a od pravovaljanih listića najviše glasača, 381844 (41,42 %) izjasnilo se za koaliciju broj šest. Koalicija pod brojem dvadeset podržalo je 29,93 posto birača, a Održivi razvoj Hrvatske  Mirele Holy dobio je 9,42 posto. Najviše glasova od kandidata dobio je Tonino Picula (132792) s liste broj dvadeset, a slijedi ga Ruža Tomašić (107.206) i Andrej Plenković (71.072) s liste broj šest i Mirela Holy s 57.375 glasova, koja je ispred Marijane Petir iz HSS-a koja je dobila 42.683 glasa.
     Rezultati izbora za EU parlament u Općini Cestica – listi broj 20 – 41,13%
Od 13 biračkih odbora najveći odaziv birača bio je na biralištu broj 13. (Gornje Vratno – 2) gdje je glasovalo 37,53 % birača (31 od 83), a potom slijedi biralište 12 (Natkrižovljan) gdje je glasovalo 36,58% birača (94 od 257). Najmanja izlaznost bila je na biralištu boj 1 (Gornje Vratno) gdje se odazvalo tek 13,32 % (126 od 946), a potom slijedi biralište broj 7 (Babinec) gdje je glasovalo 15,96% birača (109 od 683).
Tabelarni pregled izlaznosti po biračkim mjestima
 

BIRAČKO MJESTO Ukupno birača Glasovalo birača broj važećih glasačkih listića broj nevažećih glasačkih listića
1 - Gornje Vratno 946 126 13,32% 124 98,41% 2 1,59%
2 - Radovec 257 61 23,74% 58 95,08% 3 4,92%
3 - Cestica 652 154 23,62% 147 95,45% 7 4,55%
4 - Otok Virje 180 40 22,22% 38 95,00% 2 5,00%
5 - Virje Križovljansko 216 67 31,02% 63 94,03% 4 5,97%
6 - Radovec Polje 120 43 35,83% 39 90,70% 4 9,30%
7 - Babinec 683 109 15,96% 106 97,25% 3 2,75%
8 - Veliki Lovrečan 540 109 20,19% 104 95,41% 5 4,59%
9 - Dubrava Križovljanska 214 70 32,71% 65 92,86% 5 7,14%
10 - Jarki 272 56 20,59% 53 94,64% 3 5,36%
11 - Gradišće 227 58 25,55% 56 96,55% 2 3,45%
12 - Natkrižovljan 257 94 36,58% 91 96,81% 3 3,19%
13 - Gornje Vratno 2 83 31 37,35% 31 100,00% 0 0,00%
UKUPAN BROJ GLASOVA 4.647 1.018 21,91% 975 95,78% 43 4,22%
 
Na području općine Cestica 401 glas (41,13%) dobila je lista broj dvadeset (SDP, HNS, IDS i HSU), a potom lista broj šest (HDZ, HSS, HSP-AS, BUZ, ZDS i HDS), 273 glasa odnosno 28 %, dok je OraH Mirela Holy  osvojio 8,31 % (81 glas). Najveći broj pojedinačnih glasova dobio je Marin Vučić (174 ) s liste broj 20, a slijedi ga Tonino Picula (77), Ruža Tomašić (56) i Mirela Holy s 52 glasa.
Čelnici Općine Cestica glasovali su na biračkim mjestima već prema adresi prebivališta. Tako je u 7,45 sati na biralištu u Natkrižovljanu glasao predsjednik Vijeća Tomislav Lazar, a načelnik Mirko Korotaj je svoju dužnost u osam sati obavio u Babincu. 
   Rezultati izbora za EU parlament po biračkim mjestima
Biračko mjesto broj 1.- društveni dom Gornje Vratno
Tu su na birališta izašli glasači iz Vratno Otoka i većeg dijela naselja Gornje Vratno, osim birača koji su glasovali na biračkom mjestu broj13 u zapadnom dijelu naselja Roma, sjeverno od županijske ceste ŽC 2029. Po 46 glasova dobila je lista broj šest ( HDZ…) i lista broj dvadeset (SDP….), a lista devet (8 stranaka) osvojila je isto toliko (9) glasova.
Biračko mjesto broj 2. .- Radovec – stara škola
Tu su na birališta izašli glasači iz spomenutog naselja, a lista broj dvadeset (SDP…) osvojila je 23 glasa, lista broj šest (HDZ….) 18, a treća je s tri glasa bila Akcija mladih AM.
 Biračko mjesto br. 3 - Cestica – vatrogasni dom DVD-a Križovljan Cestica
Tu su glasovali mještani s područja naselja Cestica i Križovljan Radovečki. Lista broj dvadeset (SDP….) dobila je 67 glasova, drugi je bila koalicija (HDZ….) 32 glasa, a OraH je dobio 18 glasova.
Biračko mjesto br. 4 - Otok Virje –društveni dom Otok Virje
Tu su glasovali mještani s područja spomenutog naselja, a najviše, 19 glasova, dobila je lista broj dvadeset (SDP….). Sedam glasova dobili su Hrvatski laburisti – stranka rada (7), a lista broj 6 (HDZ….) dobila je 5 glasova.
Biračko mjesto br. 5 – Virje Križovljansko  – dvorana DVD-a Virje Križovljansko
Najviše, 26 glasova, dobila je lista broj 20 (SDP…), a slijedi lista broj šest (HDZ….) s 12 glasova i potom OraH koji je dobio glas manje.
Biračko mjesto br. 6 - Radovec Polje
Najviše, 20 glasova, dobila je lista broj 20 (SDP…), a slijedi lista broj šest (HDZ….) s 11 glasova, dok su Hrvatski laburisti dobili tri glasa.
Biračko mjesto br. 7 – dvorana DVD-a Babinec
 Tu su glasovali glasači s područja naselja Babinec, Falinić Breg i Kolarovec. Najviše, 62 glasa, dobila je lista broj 20 (SDP…), a slijedi lista broj šest (HDZ….) s 22 glasa i potom OraH  koji je dobio glas osmero ljudi.
Biračko mjesto br. 8 – dvorana DVD-a Lovrečan Dubrava - Veliki Lovrečan
Tu su glasovali glasači s područja naselja Brezje Dravsko, Veliki i Mali Lovrečan, s pripadajućim zaseocima, Brezje i Lovrečan Otok, te Lovrečan Breg. Najviše, 44 glasa, dobila je lista broj 20 (SDP…), 27 glasova dobila je lista broj šest (HDZ….), a glasove 12 ljudi dobio je OraH.
Biračko mjesto br. 9 – u prostorijama MO Dubrava Križovljanska (Mihalićeva zgrada)
Lista broj 20 (SDP…) dobila je 34 glasa, lista broj šest (HDZ….) 16 glasova, a OraH Mirele Holy dobio je 6 glasova.
Biračko mjesto br. 10 – Jarki – prostorije MO Jarki
Tu su glasovali birači s područja naselja Jarki i Selci Križovljanski. Povjerenje birača s 19 glasova dobila je lista broj dvadeset (SDP…)  15 glasova dobila je lista broj šest ( HDZ…),  a lista devet (8 stranaka) osvojila je 4 glasova, dok je OraH dobio tri glasa.
Biračko mjesto br. 11 – Gradišće- vatrogasni dom DVD-a Gradišće
 Na biračkom mjestu u vatrogasnom domu DVD-a Gradišće glasovali su birači s prebivalištem u Križanču i Malome Gradišću,  a najviše glasova dobila je lista broj dvadeset (SDP…) 14, a potom lista broj šest (HDZ…)13. ORaH je dobio devet glasova, a Hrvatski laburisti – stranka rada sedam.
Biračko mjesto br. 12 – Natkrižovljan – prostorije Mjesnog odbora
Tu su glasovali birači s područja naselja Natkrižovljan. Najviše glasova (53) dobila je lista broj šest (HDZ…), a za listu broj dvadeset (SDP…) odlučilo se 27 birača.
 Biračko mjesto br. 13 - Gornje Vratno 2 
Na tom biračkom mjestu najviše glasova (22) dobila je lista broj 19 (Snaga Roma Hrvatske – SRH), za koju se odlučilo 70,97 % birača.
Kretanje broja birača na izborima i referendumima posljednje dvije godine
Na održanim izborima za predsjednika RH 10. siječnja 2010. na području općine Cestica bilo je 12 biračkih mjesta, a isti broj biračkih mjesta bio je i na parlamentarnim izborima za zastupnike u Hrvatskome Saboru održanim 4. prosinca 2011. godine. Za održavanje referenduma o ulasku Republike Hrvatske u Europsku uniju, 22. siječnja 2012. godine dodano je i 13. biračko mjesto, Gornje Vratno 2, a datum nastanka dijela naselja u kojem žive Romi seže 10-15 godina ranije. Naime zapadno od ceste koja od Županijske ceste ŽC 2029 vodi prema jezeru (akumulacija HC Varaždin) prije nisu bile kuće, a prema popisu stanovništva 2001. godine pripadnikom romske narodnosti u Općini Cestica izjasnila se tek jedna osoba. Prema podacima objavljenim od Državnog zavoda za statistiku u naselju Gornje Vratno živjela je 31. ožujka 2011. godine[1] 1301 osoba, a deset godina ranije broj stanovnika bio je 1132. Također na popisu stanovništva te godine u općini Cestica živjelo je 135 osoba koja su po nacionalnosti Romi pa je i bilo logično formiranje još jednog biračkog mjesta. Tabela kretanja broja birača po biračkim mjestima od 22. siječnja 2012. do izbora zastupnika Republike Hrvatske u Europski parlament održanim 25. svibnja 2014. godine.
 
 
  Ukupan broj birača 22.01.2012. Ukupan broj birača 19.05.2013. Ukupan broj birača 1.12.2013. Ukupan broj birača 25.05.2014. Razlika u broju birača 25.05.2014. u odnosu na 1.12.2013.  
 
 
 
1 Gornje Vratno 977 945 945 946 1  
2 Radovec 261 249 258 257 -1  
3 Cestica 687 647 647 652 5  
4 Otok Virje 200 182 181 180 -1  
5 Virje Križovljansko 227 214 209 216 7  
6 Radovec Polje 125 115 113 120 7  
7 Babinec 738 675 679 683 4  
8 Veliki Lovrečan 559 530 535 540 5  
9 Dubrava Križovljanska 230 212 216 214 -2  
10 Jarki 305 268 272 272 0  
11 Gradišće 232 225 227 227 0  
12 Natrkrižovljan 267 259 261 257 -4  
13 Gornje Vratno 2 62 77 79 83 4  
  4.870 4.598 4.622 4.647 25  
 
U nastavku nekoliko fotografija
1. U Natkrižovljanu prvi je glasovanju pristupio Stjepan Hohnjec
2. Na biralištu broj 12. u Natkrižovljanu, u  7,45 sati glasovao je predsjednik Vijeća Tomislav Lazar
3. Na biralištu broj 7. u Babincu glasovao je načelnik Mirko Korotaj
 

 
[1] - Popis stanovništva u Republici Hrvatskoj proveden je od 1. do 28. travnja 2011. godine prema stanju na zadnji dan ožujka 2011. godine.  
 

03_154758_71_1-stjepan_Hohnjec.jpg 03_154811_07_1-tomislav_lazar.jpg 03_154820_88_3-nacelnik_-_Mirko_Korotaj.jpg 03_154917_37_P1020933.JPG