Korisnički login

Ministrica kulture posjetila Općinu Cestica

Ministrica kulture prof.dr.sc. Andrea Zlatar Violić boravila je u Varaždinskoj županiji, a posjetila je i Općinu Cestica. Razlog posjetu je potpisivanje Ugovora o sufinanciranju projekata iz Programa zaštite na nepokretnim kulturnim dobrima u 2014. godini.
Općina Cestica i Župa Uzvišenja Sv. Križa prijavili su ukupno 9 projekata na Program zaštite na napokretnim kulturnim dobrima u 2014. godini Upravi za zaštitu kulturnih dobara Ministarstva kulture. Ministarstvo kulture je objavilo odobrene programe sa 27.03.2014. godine. Općina Cestica uspješno je aplicirala 4 programa ukupne vrijednosti 230.000,00 kuna, a Župi Uzvišenja Sv. Križa odobrena su 2 projekta ukupne vrijednosti od 130.000,00 kuna. 

U nastavku se nalazi popis nositelja projekta:
1. Općina Cestica / Pil tužnog Krista, Kolarovec / 30.000,00 kuna
2. Općina Cestica / Crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije, Križanče / 50.000,00 kuna
3. Općina Cestica / Crkva Sv. Lovre, Mali Lovrečan / 80.000,00 kuna
4. Općina Cestica / Crkva Uzvišenja Sv. Križa i kurija Župnog dvora - izrada dokumentacije / 70.000,00 kuna
5. Župa Uzvišenja Sv. Križa / Crvka Uzvišenja Sv. Križa i kurija Župnog dvora - sanacija tornja / 80.000,00 kuna
6. Župa Uzvišenja Sv. Križa / Crkva Uzvišenja Sv. Križa i kurija Župnog dvora - građevinska sanacija poda i stuba / 50.000,00 kuna.

 

16_145941_36_150514_Zlatar_Violic2.JPG 16_145949_16_150514_Zlatar_Violic4.JPG 16_145956_86_150514_Zlatar_Violic1.JPG 16_150002_39_150514_Zlatar_Violic3.JPG