Korisnički login

Tečaj za rad sa motornom pilom

Poštovani, 
obavještavamo sve zainteresirane za pohađanje tečaja za osposobljavanje za rad sa motornom pilom da se prijave na broj telefona 042/724-824, ili osobno u JUO Općine Cestica do 05.03.2014. godine. Svi prijavljeni biti će obaviješteni datumu i satu održavanja tečaja, a cijena tečaja je 200 kuna po polazniku.
Svaki polaznik sam snosi trošak osposobljavanja.
 

24_135707_70_motorne_pile.jpg