Korisnički login

Javni natječaj za javne radove

Općina Cestica raspisala je javni natječaj za zapošljavanje javnih radova, te se mole sve osobe koje zadovoljavaju uvjete, prijava u evidenciji nezaposlenih najmanje 12 mjeseci da dostave pismenu zamolbu na adresu Općina Cestica, Dravska 1A, 42208 Cestica. Najtečaj traje od 20.02.2014. - 28.02.2014. godine.

Poveznica na stranice HZZ
http://burzarada.hzz.hr/Posloprimac_RadnaMjesta.aspx