Korisnički login

Završila škola za vatrogasce i dočasnike

U nedjelju 29. siječnja 2006. godine u 9.00 sati počeo je završni dio ispita koji su polagali vatrogasci da bi dobili čin vatrogasnog dočasnika. Da bi mogli pristupiti ispitu vatrogasci su morali već imati položen ispit za vatrogasca 1. klase. Uz Vatrogasnu zajednicu Općine Cestice pristupili su i vatrogasci iz Nove Vesi. Ispit za vatrogasca uspješno je položilo 19 polaznika a za vatrogasnoga dočasnika 14 polaznika.

Novi vatrogasci su:
1)Vesna Kutnjak       
2) Jasna Vidović       
3) Jožefa Biškup
4) Marko Majhen       
5) Mario Majhen       
6) Goran Težak
7) Simon Korotaj       
8) Klaudija Knezoci       
9) Dejan Kukovec
10)Miran Hrnčić   
11)Marina Korotaj       
12)Katarina Težak
13)Josip Hutinski       
14)Barbara Pavlović       
15)Sanja Majhen
16)Martin Zebec       
17)Smiljana Kumek       
18)Ivica Borak
19)Boštjan Belšak

A novi vatrogasni časnici su :
1) Darko Majhen       
2) Damir Bednjanjić       
3) Danijel Korotaj
4) Bojan Korotaj       
5) Roman Veršić       
6) Miro Mikec
7) Mario Zavec       
8) Mario Borak       
9) Aleksander Korotaj
10)Nikola Pavlović       
11)Mario Petric   
12)Nikola Petric
13)Josip Borak       
14)Davorin Furijan

 Polagalo se sveukupno sedam ispita a predavanja su trajala oko dva mjeseca, a vježbe su bile u nedjeljom u Varaždinu.  Diplome i uvjerenja članovi društva dobit će na godišnjim skupštinama koje će se održati tijekom 2 i 3 mjeseca.

PREDMET: Ustrojstvo zaštite od požara
 TEORIJSKI DIO (4 sata):
- zakon o vatrogastvu (glava II, III, IV, V.);
- civilna zaštita
 
PREDMET: Gorenje i gašenje
 TEORIJSKI DIO (4 sata):
- osnove procesa gorenja;
- oksidacija;
- produkti oksidacije;
- toplina i temperatura;
- gorenje i sagorijevanje zapaljivih tvari prema agregatnorn stanju;
- načela i načini gašenja;
- sredstva za gašenje
 
PREDMET: Protupožarna preventiva
 TEORIJSKI DIO (4 sata):
- požarne opasnosti i mjere zaštite u kemijskoj industriji;
- požarne opasnosti i mjere zaštite u drvnoj industriji;
- požarne opasnosti i mjere zaštite u tekstilnoj industriji;
- požarne opasnosti i mjere zaštite u industriji gume, kože i obuće;
- požarne opasnosti i mjere zaštite u metaloprerađivačkoj industriji
 
PREDMET: Zaštita od požara u graditeljstvu
 TEORIJSKI DIO (3 sata):
- ponašanje građevinskih materijala u požaru;
- požarno opterećenje;
- požarni sektori;
- evakuacija
 
PREDMET: Vatrogasne sprave i oprema
 TEORIJSKI DIO (8 sati):
- sprave za zaštitu dišnih organa;
- vatrogasne pumpe:
- vatrogasna vozila;
- bacači vode i pjene:
- stabilni uređaji za gašenje požara
 

VJEŽBOVNI DIO (4 sata):
- rad s vatrogasnim pumpama;
- rad s bacaćima vode i pjene:
- rad s aparatima za zaštitu dišnih organa:
- rad s prijevoznim aparatima za gašenje požara

 
 PREDMET: Vatrogasne vježbe
 TEORIJSKI DIO (3 sata):

- raščlamba vježbi s motornom vatrogasnom pumpom i vatrogasnim vozilom, 3 mlaza vode, opskrba vodom iz otvorenog i zatvorenog izvora:
- samospašavanje s jednim užetom:
- spašavanje s dva užeta;
- vježbe s kukačama;
- vježbe s rastegačama;
- vježbe sa spusnicama:
- vježbe sa zračenim uskočnim jastukom

 
PREDMET: Vatrogasna taktika
 TEORIJSKI DIO (10 sati):

- definicija i klasifikacija požara po vrsti gorive tvari, fazama razvoja, opsegu i veličini i mjestu nastanka;
- razvoj i širenje požara;
- taktička primjena sredstava za gašenje;
- rukovođenje intervencijom;
- opasnosti pri intervenciji i mjere zaštite;
- taktički nastupi vatrogasnih postrojbi;
- gašenje požara u kontaminiranoj sredini;
- gašenje ratnih zapaljivih sredstava;
- taktika gašenja u objektivna gdje boravi mnogo ljudi;
- gašenje požara. pri akcidentima s opasnim tvarima

 

VJEŽBOVNI DIO (7 sati):

- taktički zadaci gašenja požara s uporabom izolacijskih aparata:
- taktički zadaci gašenja razlivenih tekućina pjenom;
- taktički nastupi vatrogasnih postrojbi;
- relejna dobava vode;
- rukovođenje intervencijom

 
PREDMET: Tehnička služba u vatrogastvu
 TEORIJSKI DIO (3 sata):
- tehničke intervencije pri prometnim nesrećama;
- tehničke intervencije pri akcidentima s opasnim tvarima:
- spašavanje ljudi i životinja
 

VJEŽBOVNI DIO (4 sata):

- rad s hidrauličkim alatima i uređajima;
- rad s pneumatskim podizačima tereta;
- rad sa zaštitnom i drugom osobnom opremom;
- rad sa specijalnim tehničkim vozilima
 
 

Vijest je kasno objavljena jer su tek sada stigli podaci.


060131131616_992.jpg 060131131646_957.jpg 060131131705_396.jpg 060131131929_927.jpg 060131131952_034.jpg 060131132011_234.jpg 060131132054_950.jpg 060131132124_671.jpg 060131132150_722.jpg 060131132223_647.jpg