Korisnički login

Odluke i zapisnik sa 7. sjednice Općinskog vijeća Općine Cestica

Odluke donesene na 7. sjednici Općinskog vijeća Općine Cestica održanoj 12.12.2013. godine objavljene su u Službenom vjesniku Varaždinske županije broj 75/2013.

15_123459_37_images.jpg
1._izmjene_i_dopune_Proracuna_Opcine_Cestica_za_2013._godinu.pdf
Puna verzija: 426.12 KB
Izmjene_i_dopune_Plana_razvojnih_programa_za_2013._2014._i_2015.pdf
Puna verzija: 69.03 KB
Proracun_za_2014._godinu_i_projekcije_za_2015._i_2016._godinu.PDF
Puna verzija: 581.71 KB
Plan_razvojnih_programa_za_2014._2015._i_2016.pdf
Puna verzija: 0.00 KB
Odluka_o_izvrsavanju_Proracuna_za_2014.pdf
Puna verzija: 0.00 KB
Odluka_o_postavljanju_spomen_ploce_u_Parku_hrvatskih_branitelja_u_Gornjem_Vratnu.pdf
Puna verzija: 34.04 KB
Izmjene_i_dopune_Programa_odrzavanja_komunalne_infrastrukture_na_podrucju_Opcine_Cestica_u_2013.pdf
Puna verzija: 59.63 KB
Izmjene_i_dopune_Programa_gradnja_objekata_i_uredjenja_komunalne_infrastrukture_za_2013.pdf
Puna verzija: 0.00 KB
Izmjene_i_dopune_Programa_razvoja_gospodarstva_za_2013.pdf
Puna verzija: 0.00 KB
Izmjene_i_dopune_programa_za_sport_i_rekreaciju__za__2013.pdf
Puna verzija: 0.00 KB
Izmjene_i_dopune_Programa_za_razvoj_turizma__za__2013.pdf
Puna verzija: 35.45 KB
Izmjene_i_dopune_Programa_za_odgojno_obrazovni_sustav__za__2013.pdf
Puna verzija: 0.00 KB
Izmjene_i_dopune_Programa_razvoja_poljoprivrede_za_2013.pdf
Puna verzija: 0.00 KB
Program_odrzavanja_komunalne_infrastrukture_na_podrucju_Opcine_Cestica_u_2014.pdf
Puna verzija: 60.67 KB
Program_gradnja_objekata_i_uredjenja_komunalne_infrastrukture_za_2014.pdf
Puna verzija: 0.00 KB
Program_razvoja_gospodarstva_za_2014.pdf
Puna verzija: 36.68 KB
Program_za_sport_i_rekreaciju__za__2014.pdf
Puna verzija: 37.46 KB
Program_za_razvoj_turizma__za__2014.pdf
Puna verzija: 35.55 KB
Program_za_odgojno_obrazovni_sustav__za__2014.pdf
Puna verzija: 0.00 KB
Program_za_kulturu,_informiranje_i_udruge_gradjana_za_2014.pdf
Puna verzija: 0.00 KB
Program_razvoja_poljoprivrede_za_2014.pdf
Puna verzija: 0.00 KB
Program_socijalne_skrbi_za_2014.pdf
Puna verzija: 39.94 KB
Program_zastite_od_pozara_i_civilnu_zastitu_za_2014.pdf
Puna verzija: 0.00 KB
Plan_asfaltiranja_nerazvrstanih_cesta.pdf
Puna verzija: 0.00 KB
Plan_izgradnje_vodovodne_mreze.pdf
Puna verzija: 0.00 KB
Izvjesce_nacelnika.pdf
Puna verzija: 85.48 KB
Zakljucak_o_prihvacanju_Programa.pdf
Puna verzija: 35.39 KB
Zapisnik_sa_7._sjednice.pdf
Puna verzija: 115.45 KB