Korisnički login

Poziv vlasnicima i nositeljima drugih stvarnih prava na nekretninama u k.o. Radovec

Varaždinska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo u postupku izdavanja rješenja za građenje upućuje JAVNI POZIV vlasnicima nekretnina i stvarnih prava na nekretninama u k. o. Radovec da izvrše uvid u projektnu dokumentaciju radi izjašnjenja za izgradnju komunalne infrastrukture u Gospodarskoj zoni Otok Virje - Faza 2 - prometnica, vodovod i odvodnja oborinskih voda na česticama čkbr. 2370/5, 2370/12, 2370/17, 2367/2 k.o. Radovec. Investitor predmetne građevine je Općina Cestica, Dravska 1A.

DOC090114-001.pdf
Puna verzija: 31.81 KB