Korisnički login

Škola športa

Sa svrhom poticanja interesa za šport kod učenika osnovnih i srednjih škola Varaždinske županije, Varaždinska županija organizirati će u suradnji sa školama športske programe tijekom zimskih praznika – «Otvorena škola». Športsko-rekreativne aktivnosti učenika tijekom zimskih školskih praznika odvijati će se u slijedećim školama: OŠ Petrijanec, OŠ Sračinec, OŠ Varaždinske Toplice, OŠ Cestica, OŠ „Metel Ožegović“ Radovan, Oš Vidovec, OŠ „Gustav Krklec“ Maruševec, OŠ Novi Marof, OŠ „I.K. Sakcinski“ Ivanec, te u OŠ Kneginec Gornji.

Sadržaj športskih programa po školama izradili su voditelji programa.Za realizaciju ovog projekta planiraju se sredstva u iznosu 91.720,00 kn i to za naknade voditeljima (kriterij: 170 kn/dan, 5 dana održavanja športskih programa). Na temelju navedenog Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, znanost i šport predlaže Županijskom poglavarstvu donošenje Zaključka o odobravanju financijskih sredstva školama za organizaciju športskih programa tijekom zimskih praznika – «Otvorena škola».

 OŠ CESTICA
sport/muško ženski         broj polaznika/sati        voditelj
ODBOJKA – Ž                    12 polaznika, 8 sati       Boris Jamnik
KOŠARKA – Ž                    15 polaznika, 8 sati        Boris Jamnik
ODBOJKA – M                   10 polaznika, 8 sati        Siniša Ercegovac
RUKOMET – M                  15 polaznika, 10 sati      Siniša Ercegovac


Preuzeto sa www.varazdinska-zupanija.hr