Korisnički login

Obavijest o javnom natječaju za dodjelu stipendija Varaždinske županije za školsku/akademsku godinu 2013/14.

Obavještavamo Vas da je Varaždinska županija objavila javni natječaj za dodjelu stipendija Varaždinske županije za školsku/akademsku godinu 2013/14. U nastavku se nalazi link na stranicu sa detaljnim informacijama.
http://www.varazdinska-zupanija.hr/index.php/trenutni-natjecaji/4644-natjeaj-za-dodjelu-stipendija-varadinske-upanije-za-kolskuakademsku-godinu-201314.html

10_090345_22_preuzmi_(1).jpg