Korisnički login

Odluke i zapisnik sa 4. sjednice Općinskog vijeća Općine Cestica

Odluke sa 4. sjednice Općinskog vijeća Općine Cestica objavljene su u Službenom vjesniku Varaždinske županije broj 48/2013. U nastavku se nalazi i Zapisnik sa 4. sjednice Općinskog vijeća Općine Cestica.

SVVZ4813.pdf
Puna verzija: 371.33 KB
Odluka o dopuni Poslovnika Općinskog vijeća Općine Cestica
Puna verzija: 233.13 KB
Odluka o ustroju Jedinstvenog upravnog odjela Općine Cestica
Puna verzija: 108.01 KB
Odluka o stavljanju van snage Odluke o visini naknade za priključenje na vodovodnu mrežu na području Općine Cestica
Puna verzija: 218.32 KB
Odluka o prestanku prihvata otpada na odlagalište komunalnog otpada "Gornje Vratno"
Puna verzija: 201.14 KB
Izvršenje Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Cestica za 2012. godinu
Puna verzija: 44.76 KB
Zapisnik sa 4. sjednice Općinskog vijeća Općine Cestica
Puna verzija: 406.29 KB