Korisnički login

U župnoj Crkvi u Radovcu 18. kolovoza 2013. zahvala župniku Košiću

Zahvalili  župniku za 34 godišnje služenja i vođenje župe
      Rješenjem ordinarijata Varaždinske biskupije od 2. srpnja 2013. godine vlč. Ivan Košić (1943.), dugogodišnji župnik župe Uzvišenja svetog Križa u Križovljanu umirovljen je iz zdravstvenih razloga, a kao župnik posljednju nedjeljnu misu u župi u kojoj je proveo preko trideset godine imao je u nedjelju, 18. kolovoza, u koncelebraciji s vlč Vjekoslavom Pavlovićem, župnikom iz Stupnika kod Zagreba. Ministrirao je Filip Dregarić, a poslanicu i molitvu vjernih pročitale su Marta Cestar i Nadica Levanić. Pod misom pjevao je zbor župe koji je na orguljama pratio orguljaš Marijan Županić, a kao i svih prethodnih godina tu je bio i zvonar Stjepan Borak.
      Na dugogodišnjem služenju i brizi za vjernike, crkvene objekte i povijesna istraživanja župniku su zahvalili predstavnici Općine Cestica, udruge Vezilje, KUD-a, Župe, a popodne i vjernici filijalne kapele svetog Lovre u Lovrečanu.
     U ime župe riječi zahvale dugogodišnjem župniku uputio je Franjo Talan, koji je tom prilikom rekao: - Dragi naš župniče! Danas je nedjelja, 18. kolovoza 2013., nedjelja u kojoj kao župnik u našoj župi, u Crkvi Uzvišenja sv. Križa, posljednji puta, kao župnik slavite misu.
Ljudski je pravedno i pošteno da Vam na tome zahvalimo, za služenje Bogu i nama ljudima, posebno nama župljanima župe Križovljan, a red je  da se i podsjetimo na dio puta koji ste s nama prošli i dio svojih snaga u dobrobit sviju nas ugradili. .
Kad sam pripremao što reći, kako 34 godine služenja sažeti u desetak minuta, sjetih se brojnih dobrih stvari ali znadete da sve jednostavno niste u mogućnosti pobrojiti, ali se nadam da sam ipak u tome i uspio.
VLČ. Ivan Košić župu Križovljan preuzeo je 2. prosinca 1979. godine
  Dakle naš župnik Ivan Košić rođen je u Novoj Vesi, župa Petrijanec, 10. lipnja 1943. godine, sin je Josipa i Katarine rođ. Jerec. Za svećenika Zagrebačke nadbiskupije zaređen je 29. lipnja 1969. godine, a mladu misu služio je 13. srpnja, u Novoj Vesi, s djedom Antunom i bakom Terezijom i ja sam bio i na misi i prmiciji. Potom je kapelan u župi Svetog Marka na Gornjem gradu u Zagrebu, a nakon toga i u Petrinji. Potom je župnik u župi Svetog Roka u Kratečkom, a za župnika na župu Križovljan dolazi prve adventske nedjelje 1979. godine. Kako je Božić te godine bio u utorak na župu je došao 2. prosinca, a u ime župe tad ga je pozdravila Dragica Mislović.
Odmah po dolasku započinje s obnovom i uređenjem crkve i župnog dvora. Župni dvor je dobio gradski vodovod 1982. godine, a naredne godine električna struja uvedena je u kapelu Svetog Lovre u Lovrečanu.  Početkom svibnja 1983. bilo je veliko nevrijeme koje raskrilo toranj koji je iste godine i novim limom pokriven, a zbog višegodišnjeg prokišnjavanja bilo je potrebno prekriti i kompletnu crkvu, što je i učinjeno 1986. godine uz izmjenu dotrajalih greda i uz potrebne limarske radove. Kasnije je sanirano krovište i na ostalim dijelovima crkve, kao i kapela i sakristija. Kompletna crkva je preličena, a obnovljene su i zidne slike. Kasnije je napravljena i fasada na tornju i crkvi, kao i na pokrajnjoj kapeli. 
Nakon 247 godina župa je dobila i novi crkveni objekt. 18. lipnja 2000. godine u Otok Virju  blagoslovljena je spomen kapela za koju je nabavljeno i elektrificirano zvono.
A potom, je sagrađen i Pastoralni centar te prekriveno  kompletno krovište i crkve i farofa. Pred dvije godine crkva je ponovo obojana, a prethodno je sa zidova odstranjena žbuka koju je nagrizla vlaga.
Dakle k nama ste na župu došli prve nedjelje Adventa 1979., poslije smrti vlč Ivana Dugi. Bile su to godine kada se progonila Crkva, a „narodna vlast“ pod posebnom je prismotrom imala svećenike. Podsjećam župnika Mađarića ubili su nacisti 1941., a Antuna Klasića, rođenog u Križovljanu ubili su nakon rata komunisti. Isti su u zatvor, pa u logor Stara Gradiška na veliki petak 4. travnja 1947. odveli našeg župnika Josipa Bakana. Župu potom preuzima Nikola Dorešić koji je također „narodnu demokraciju studirao“ u Staroj Gradiški. Od naših svećenika robijao je i fra Ilija Borak, Antun Rugani, a zatvora nije bio pošteđen ni Modesto Borak, a maltretiranja udbaša ni ostali vjernici nisu bili pošteđeni … Ubiše tako nova vlast više stotina svećenika i časnih sestara – (posebno na svirep način 1947. godine u Istri je ubijen vlč Miroslav Bulešić – za blaženog u Puli bit će proglašen 28. rujna pa se nadam da ćemo tome kao župa i prisustvovati.)
  Posebni resor narodne milicije vodi brigu o svećenicima, podmeće im, prati ih i na razne načine šikanira. Izvrću im riječi izrečene u propovijedima, progone ih, a milicija je imala poseban sektor za „kler“ koji je prestao postojati tek uvođenjem demokracije 1990. godine.
 I u takvim okolnostima župnik Košić započinje obnovu crkve. Za pokrivanje crkve koja je prokišnjavala traktorima smo vozili crijep. Krovište se nabavljalo na Pohorju uz neizbježne neugodnosti….
Župnik Košić posebno je bio osjetljiv za siromašne i nemoćne
  Sjećam se župnik skroman kakav je bio imao je u to doba „fiću“. Kako je isti znao „zakuhati“ i ja sam jednom imao priliku voziti ga na Pohorje .
Materijalna strana nikad mu nije bila važna, a s posebnim razumijevanjem vodio je brigu o siromašnima, starijim i bolesnima – nikad kod njih nije uzimao nagradu koju su mu župljani davali za blagoslova kuća. Pa je tako i ove godine „naredio“ bogoslovu koji je „križec“ obavljao u poplavljenim naseljima da ne smije ništa uzeti, i ostali su dosljedni. 
 Crkva i župa, pa i župnik živi od doprinosa koji daju župljani. Podatak da za protekle 34 godine neki tu svoju obvezu nisu nijedne godine stigli podmiriti neću komentirati..
Jedno od davanja koja svaki mjesec dajemo, a što na godinu iznosi 960 kuna, je TV pretplata, i to bez pogovora svi plaćamo. A koliko smo spremni odvojiti za Crkvu, kao kulturno dobro koje su nam preci ostavili i kojoj kao vjernici pripadamo i dužni smo je uzdržavati? 
  Dostojno je i pravedno da svaki radnik za svoj rad dobi plaću i da ju potroši kako mu se prohtije. Kad smo mi u pitanju to je onda neupitno, ali ponekad kad se radi o svećeniku trebala bi vrijediti neka druga pravila…..Ako Vas poslodavac pošalje nekud na put red je da Vam poslodavac podmiri te troškove, ali mnogi kad je župnik u pitanju imaju neka druga mjerila…
Na župi je kršteno 1650 djece, a pokopano preko 1870 župljana
Gospodine župniče zahvalni smo Vam za sav trud koji ste o nama i župi kroz protekle 33 godine i osam mjeseci vodili.
A u proteklom vremenu kršteno je oko 2000 djece, iz naše župe preko 1650, a na jedno od groblja ispratili ste više od 1870 župljana. Na te porazne demografske podatke često ste upozoravali. U tom razdoblju vjenčano je i preko 730 parova, a na razne nakane odsluženo je i preko 12 tisuća misa i podijeljeno preko petsto tisuća pričesti !!!
    Zahvalni smo i za proštenja M. Bistrica, Trsat, Brezje, Ludbreg….
Zahvalni smo i za obavljeni vjeronauk za prvopričesnike i krizmanike, kao i na tome što ste nam omogućili da te sakramente uz potrebne pripreme obavimo….. Zahvalni smo i za upisivanje podataka u Matice, krštenih, umrlih, vjenčanih – prvopričesnika, krizmanika…. i ostalih knjiga,… izdavanja potvrda …… Vizitacija --- spomenice….
Prvu knjigu o povijesti župe Križovljan i općine Cestica izdao je župnik Košić 1987.
Uz sav taj posao koji ste vrijedno, savjesno i pažljivo vodili posebno smo Vam zahvalni na istraživanju i proučavanju povijesne građe o nama, našoj župi i općini, a posebno za prvu knjigu o povijesti župe Križovljan koja je izašla 1987. godine. To su bili prvi zapisi o povijesti koji su dala poticaj mlađim generacijama koje su se ponukane Vašim primjerom na daljnja istraživanja usudili. .. Mnogi smo Vam zahvalni za rodoslovlja naših obitelji..
Zahvalni smo Vam za skromnost i razumijevanje. Zahvalni smo Vam za svaki napisani tekst, a također za očuvanje kulturno povijesne baštine naših predaka, kao i za uređenje oštećenog spomenika bivšem našem župniku Čižmaku, ali i za obnovu spomenika prvom  načelniku Općine Cestica koji je bio srušen. I eto Vašom zalaganjem obnovljen. Zahvalni smo i za izradu krovišta nad pilom Žalosnog Isusa u Kolarovcu, najstarijeg spomenika na našem području. (Da se Vi niste toga sjetili ne znam tko bi?)
Sad kad ste u mirovini vjerujem da ćete i dalje voditi brigu o nama i da će biti više vremena za razgovore koji su ponekad znali potrajati i preko pola noći. S nadom da će te i nadalje uz svoju svećeničku službu nastaviti s povijesnim istraživanjima želim Vam svako dobro, a u ime cijele župe još jedanput Vam se zahvaljujem.
Kako znak naše pažnje i zahvalnosti poklanjamo Vam par knjiga. 
Bog Vam neka naplati Vaš trud i izgaranje, a eto mi iskazujemo zahvalnost Bogu što Vas nam je poslao i što ćete i dalje biti s nama.  Hvala Vam !
Potom su u ime župe Križovljan župniku uručene tri knjige, „Katolička crkva u komunističkoj Hrvatskoj 1945. – 1980.“, „Velikosrpska agresija na Hrvatsku 1990-ih“ i knjigu pod naslovom „O nebu i o zemlji“, a iste je do oltara donijela učenica Marta Cestar. Potom je u znak zahvale za dugogodišnje služenje Marija Borak, u ime udruge Vezilje, župniku poklonila čipku s motivom križa, a predsjednica KUD-a Davorka Golubić poklonila mu je sliku i monografiju KUD-a izdanu povodom desete obljetnice rada Kulturno umjetničkog društva općine Cestica.
   U ime Općine Cestica riječi zahvale župniku uputio je Darko Majhen, a tom prilikom je rekao: - Poštovani velečasni Košiću, dame i gospodo. Dopustite mi da se u ime Općine Cestica sa nekoliko rečenica najiskrenije zahvalim našem velečasnom u ime svih žitelja općine Cestica na 34-godišnjem predanom radu i djelovanju te doprinosu na očuvanju vjere i sakralnih objekata na području Općine Cestica, odnosno Župe Križovljan.
Mnogi od vas znaju, a mi mlađi smo čitali da je vlč. došao za upravitelja ove župe 1979. godine, prve nedjelje došašća, i to u uvjete koji su bili ispod razine čovjeka. Kada su njegovi prijatelji i svećenici iz župa u kojima je prije djelovao vidjeli u kakvom je stanju crkva, a pogotovo župni dvor, rekli su mu da je pao s konja na magarca. No, vlč. se nije bunio već im je odgovorio sa 10. godina starim mladomisničkim sličicama. I tako je uz pomoć dobrih ljudi, vjernika, uspio prebroditi sve teškoće i najnužnije stvari postaviti na svoje mjesto. Osnutkom Općine Cestica, velečasni sudjeluje u svim projektima izgradnje ili obnove sakralnih objekata, od izgradnje spomen kapele u Otok Virju, grobnih kuća, pastoralnog centra, obnove župne crkve i župnog dvora pa sve do mnogih drugih društvenih i kulturnih manifestacija. Međutim to nije sve, uspio je svoje znanje i poseban interes za povijest pretočiti u istraživanje. Uz sve obaveze, svaki slobodni trenutak posvećuje knjigama, tražeći arhivske dokumente i zapise o povijesti cestičkog kraja. Tako je svima nama, ali i povjesničarima i drugim stručnjacima, dao zanimljivo štivo o našem postojanju, ali i novim spoznajama do kojih je došao.
Na kraju, mogu reći da je vlč. Ivan Košić osoba osebujnog znanja i promišljanja, iz kojih izviru stalna traganja za istinom, ljudskim vrednotama i duhovnošću. Iako znam da velečasni ne voli velike riječi, ceremonije i sl., ljudska i kršćanska dužnost nalažu nam da vam se zahvalimo za sve ove godine te molim zamjenika načelnika općine Cestica Žarka Rodeša da vam preda skroman poklon, umjetničku sliku ove crkve, u znak sjećanja za sve ove godine sa željom da vas prati, prije svega, dobro zdravlje te da nam ponudite još neka nova štiva i spoznaje o cestičkom kraju. Hvala vam najljepša.
Na kraju mise župnik Košić je rekao: Još jednom hvala svima koji su me primili i  pomagali na najrazličitije načine.  
U dvosatnom druženju koje je održano u sjeni tornja križovljanske crkve pjesmom Fala zahvalio se i zbor župe Križovljan, a uz sokove i pokoji gemišt sjetili smo se trenutaka koji su prohujali, a koji su nam se urezali u sjećanje.
 
 
U nastavku nekoliko fotografija snimljenih u nedjelju 18. kolovoza 2013. u crkvi i vani i mladomisnička sličica iz 1969. godine
 
 

 1. U znak zahvale župniku su uručeni prigodni pokloni, a potom je ispred oltara snimljena i zajednička fotografija
 2. Kao župnik župe Križovljan vlč Ivan Košić posljednju nedjeljnu misu u crkvi je Uzvišenja sv. Križa služio je uz asistenciju vlč Vjekoslava Pavlovića
 3. Na misi u zapadnom dijelu crkvene  lađe
 4. Pogled na vjernike u istočnoj strani lađe
 5. U ime župe vlč. Ivanu Košiću za 34 godine služenja zahvalio je franjo talan
 6.  U ime Općine Cestica zahvalu župniku uputio je Darko Majhen, a sliku mu je uručio zamjenik načelnika Žarko Rodeš
 7. Većina vjernika nakon mise ostala je na druženju, a pjesmom Fala župniku Košiću zahvalio je zbor župe koji je i ovaj puta vodio orguljaš Marijan Županić
 8. Župnik Košić s grupom vjernika
 9. U „serviranje“ uključio se Milan Borak, a pomogli su i Ivan Bednjanić Bunić i Darijan Vinter
 10. Druženju je prisustvovao i vjeroučitelj Davor Hohnjec, a i predstavnici Općine Cestica
 11. Sudionicima mlade mise vlč.  Ivana Košića, 13. srpnja 1969., uručene su mladomisničke sličice
 12. Na poleđini mladomisničke sličice je otisnut tekst: „Ljubav nas Kristova nosi…“

25_101914_64_1-P8180940.JPG 25_101936_01_2-P8180918.JPG 25_101948_32_3-P8180913.JPG 25_102000_20_4-P8180915.JPG 25_102011_69_5-P8180928.JPG 25_102025_13_6-P8180936.JPG 25_102039_20_7-IMG_2586.JPG 25_102052_41_8-IMG_2578.JPG 25_102106_85_9-IMG_2601.JPG 25_102119_45_10-IMG_2603.JPG 25_102130_76_11-19690713-mladomisnicka_slicica-kipic.jpg 27_092758_05_P8271032.JPG