Korisnički login

U utorak 18. lipnja 2013. održana prva sjednica novog Općinskog vijeća

Predsjednik Vijeća Stjepan Bistrović, a zamjenici su Karel Benko i Darko Majhen
    U prisutnosti načelnika Mirka Korotaja i zamjenika mu Žarka Rodeša održana je u utorak, 18.  lipnja konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća općine Cestica za mandatno razdoblje 2013. – 2017. godine. U novim sazivu Vijeća su dvije vijećnice Snježana Juričinec i Gordana Kos Kolar, a tu je i 13 vijećnika; Karel Benko, Stjepan Bistrović, Vlado Hip, Ivan Hohnjec, Denis Kotolenko, Tomislav Lazar, Darko Majhen, Miro Mikec, Marijan Obadić, Ivan Rodeš, Goran Slivar, Zvonko Šincek i Roman Veršić.
Sjednica je u 17 sati započela hrvatskom himnom, a potom je sudionike pozdravila Ljerka Jović  Mikor, predstojnica Ureda državne uprave u Varaždinskoj županiji koja je svim izabranima čestitala na izboru. Sjednici je prisustvovala Gabriela Kos i Josip Borak, a za vođenje zapisnika predložena je Karmen Majhen te za ovjerovitelje zapisnika Miro Mikec i Vlado Hip.
Prihvaćen je predloženi dnevni red koji se sastojao od pet točaka, a potom je izabrano mandatno povjerenstvo u koje su izabrani Marijan Obadić za predsjednika te Miro Mikec i Vlado Hip za članove. Uslijedilo je izvješće mandatne komisije kojim su svim izabranim vijećnicima potvrđeni mandati te je predsjedanje sjednicom nastavio Vlado Hip, do izbora predsjednika Vijeća, kao član koalicije HNS-a  i SDP-a koja je osvojila najviše mandata.
        Uslijedilo je polaganje prisege koja glasi „Prisežem svojom čašću da ću svoju dužnost vijećnika Općinskog vijeća Općine Cestica obavljati savjesno i odgovorno i da ću se u svom radu držati Ustava Republike Hrvatske, zakona, statuta, te da ću se zauzimati za svekoliki napredak Republike Hrvatske, Varaždinske županije i Općine Cestica.“
    Potom se pristupilo izboru članova Komisije za izbor i imenovanje. Predsjedavajući Vlado Hip  pojasnio je da je Komisija na temelju Statuta i Poslovnika ovlaštena za predlaganje kandidata za sve izbore i imenovanja koji su u nadležnosti Općinskog vijeća. Za predsjednika Komisije za izbor i imenovanje potom je izabran Tomislav Lazar, a  članovi su još Snježana Juričinec, Karel Benko, Zvonko Šincek i Roman Veršić.
      Potom je Tomislav Lazar, u ime Komisije, za predsjednika Vijeća predložio Stjepana Bistrovića  za kojeg je glasala natpolovična većina od osam članova te je Stjepan Bistrović preuzeo vođenje sjednice. Za potpredjednike Vijeća jednoglasno su potom izabrani Karel Benko iz Natkrižovljana i Darko Majhen iz Gornjeg Vratna.
     U novom sazivu Vijeća trećina vijećnika dolazi iz Gornjeg Vratna, uz predsjednika Stjepana Bistrovića i dopredsjednika Darka Majhena tu su još Vlado Hip, Marijan Obadić i Zvonko Šincek, a potom su vijećnici iz Natkrižovljana, uz dopredsjednika Karela Benka u Vijeću je i Tomislav Lazar i Denis Kotolenko. Iz Velikog Lovrečana dolaze vijećnici Miro Mikec i Roman Veršić. Iz Babinca je Gordana Kos Kolar, iz Brezja Dravskoga Snježana Juričinec, iz Dubrave Križovljanske Goran Slivar, iz Vratno Otoka je Ivane Rodeš, a Ivan Hohnjec živi u naselju Selci Križovljnaski.
 
   Područje Općine Cestica obuhvaća dvadeset naselja, a u samostalnoj Hrvatskoj do sada su izbori održani za pet mandatnih razdoblja. Redovni izbori za čelništvo općina (gradova)  i županija održavaju se svake četvrte godine. Prvi saziv bio je za razdoblje od 1993. do 1997. godine, drugi 1997. – 2001., treći 2001. – 2005.; četvrti 2005. – 2009., peti 2009. – 2013., a za čelništvo Općine Cestica prvi izbori održani su 19. svibnja 2013. godine.
Stanovnici Općine Cestica birali su načelnika i zamjenika mu, te predstavnike u Vijeću Općine Cestica.
 
Rezultati izbora za Vijeća općine za razdoblje 2013. – 2017.  – 19. svibnja 2013.
  U Vijeću općine Cestica nalazi se 15 vijećnika, a stanovnici su mogli glasovati za kandidate s dvije nezavisne liste i tri koje su kandidirale stranke. Glasovalo je 2438 glsača od 4598 upisanih birača. Lista Karel Benko dobila je 9,56 posto, a lista Stjepan Bistrović dobila je 567 glasova odnosno 23,26  posto. Lista Hrvatske demokratske zajednice, nositelj Ivan Rodeš dobila je 18,01 posto, a zajednička lista koalicije HNS-a i SDP-a, nositelj Mirko Korotaj osvojila je 41,55 posto, te lista Hrvatske seljačke stranke, nositelj Stjepan Borak, osvojila je 5,21 posto.
 
         Dakle najviše glasova dobila je lista Hrvatske narodne stranke i Stranke demokratskih promjena koja je osvojila sedam mandata. Lista Stjepana Bistrovića osvojila je 4 mandata, a HDZ dobio je tri vijećnika i jednog nezavisna lista Karel Benko.
 
Rezultati izbora za Općinske vijeće po biračkim mjestima – 19. svibnja 2013.
 

Rezultati lokalnih izbora - lista za OPĆINSKO VIJEĆE
    Cestica
Biračko mjesto Lista Karel Benko Lista Stjepan Bistrović HDZ HNS-SDP HSS Nevažeći Upisano po BM Izašlo na BM Postotak
1 GORNJE VRATNO 33 303 67 90 14 16 945 519 54,92%
2 RADOVEC 18 46 32 30 5 7 249 133 53,41%
3 CESTICA 33 54 68 144 23 8 647 330 51,00%
4 OTOK VIRJE 7 24 16 49 4 3 182 104 57,14%
5 VIRJE KRIŽOVLJANSKO 9 32 31 57 9 10 214 143 66,82%
6 RADOVEC POLJE 4 11 29 24 9 2 115 80 69,57%
7 BABINEC 14 31 38 233 16 17 675 340 50,37%
8 VELIKI LOVREČAN 15 39 28 134 27 14 530 251 47,36%
9 DUBRAVA KRIŽOVLJANSKA 0 14 22 60 5 2 212 103 48,58%
10 JARKI 30 3 29 61 8 1 268 135 50,37%
11 GRADIŠĆE 28 4 29 42 4 9 225 108 48,00%
12 NATKRIŽOVLJAN 41 3 45 50 3 4 259 144 55,60%
13 GORNJE VRATNO - ROMI 1 3 5 39 0   77 48 62,34%
                     
  UKUPNO 233 567 439 1013 127 93 4521 2438 53,93%
  % 9,56% 23,26% 18,01% 41,55% 5,21% 3,81%      
                       
 
 
Rezultati izbora za načelnika Općine Cestica za razdoblje 2013. – 2017. godine
 
   Za načelnika Općine Cestica kandidirala su se četiri kandidata. Karel Benko i Stjepan Bistrović kao nezavisni kandidati, a kandidat koalicije HNS-a i SDP-a bio je Mirko Korotaj, a kandidat za načelnika ispred HDZ-a bio je Ivan Rodeš. Da bi kandidat bio izabran u prvom krugu potrebna mu je natpolovična većina, a ukoliko se taj rezultat ne postigne održava se drugi krug u koji ulaze dvojica najbolje plasiranih kandidata. Za drugi krug s 44,53 posto plasirao se Mirko Korotaj i Stjepan Bistrović s 25,46 posto osvojenih glasova. Drugi krug održan je 2. lipnja
 
     Rezultati po biračkim mjestima – 19. svibnja 2013.
 
 
Biračko mjesto Karel Benko Stjepan Bistrović Mirko Korotaj Ivan Rodeš Nevažeći Upisano BM Izašlo %
1 GORNJE VRATNO 37 314 100 59 9 945 519 54,92
2 RADOVEC 20 48 37 28 0 249 133 53,41
3 CESTICA 42 56 155 72 6 647 331 51,16
4 OTOK VIRJE 4 27 50 18 5 182 104 57,14
5 VIRJE KRIŽOVLJANSKO 14 34 63 27 5 214 143 66,82
6 RADOVEC POLJE 3 14 30 29 4 115 80 69,57
7 BABINEC 17 27 251 35 9 675 340 50,37
8 VELIKI LOVREČAN 19 55 146 25 6 530 251 47,36
9 DUBRAVA KRIŽOVLJANSKA 1 23 59 18 2 212 103 48,58
10 JARKI 34 6 65 28 2 268 135 50,37
11 GRADIŠĆE 28 6 46 27 1 225 108 48,00
12 NATKRIŽOVLJAN 49 5 45 42 3 259 144 55,60
13 GORNJE VRATNO - ROMI 1 6 39 2 0 77 48 62,34
                   
  UKUPNO 269 621 1086 410 52 4598 2439 53,04
  % 11,03% 25,46% 44,53% 16,81% 2,13%      
 
     Rezultati izbora za načelnika Općine Cestica - po biračkim mjestima – 02. lipnja 2013.
U drugom krugu najviše glasova dobio je kandidat Mirko Korotaj (zamjenik Žarko Rodeš)
 
 
    IZBORI ZA NAČELNIKA - 2. krug
   
Biračko mjesto Mirko Korotaj Stjepan Bistrović Nevažeći Upisano BM Izašlo %
1 GORNJE VRATNO 129 456 8 948 593 62,55
2 RADOVEC 56 88 1 251 145 57,77
3 CESTICA 212 148 6 648 366 56,48
4 OTOK VIRJE 64 39 2 183 105 57,38
5 VIRJE KRIŽOVLJANSKO 79 55 2 213 136 63,85
6 RADOVEC POLJE 29 44 2 116 75 64,66
7 BABINEC 346 72 3 677 421 62,19
8 VELIKI LOVREČAN 179 110 6 530 295 55,66
9 D. KRIŽOVLJANSKA 71 57 1 212 129 60,85
10 JARKI 86 60 2 268 148 55,22
11 GRADIŠĆE 67 39 3 225 109 48,44
12 NATKRIŽOVLJAN 71 62 1 259 134 51,74
13 GORNJE VRATNO 2 36 3 0 77 39 50,65
               
  UKUPNO 1425 1233 37 4607 2695 58,50
  % 52,88% 45,75% 1,37%      
 
 
U nastavku nekoliko fotografija
 
 
  1. vlast Općine Cestica za mandatno razdoblje 2013. – 2017. godine
Na slici su, slijeva na desno: Vlado Hip, Darko Majhen, Ivan Rodeš, Ivan Hohnjec, Zvonko Šincek, Stjepan Bistrovi , predsjednik Vijeća Općine Cestica, Marijan Obadić, Mirko Korotaj, načelnik Općine Cestica, Goran Slivar, Gordana Kos Kolar, Žarko Rodeš, Karel Benko, Snježana Juričinec, Roman Veršić, Denis Kotolenko, Miro Mikec i Tomislav Lazar.
 
  1. Uvodni dio konstituirajuće sjednice vodila je  Ljerka Jović  Mikor, predstojnica Ureda državne uprave u Varaždinskoj županiji- vijećnici u istočnom dijelu dvorane
  2. Vijećnici u južnom dijelu dvorane
  3. Vijećnici u zapadnom dijelu dvorane
 
 

23_233128_37_1-P6189215.JPG 23_233144_43_2-P6189207.JPG 23_233200_09_4-P6189213.JPG 23_233215_29_5-IMG_6920.JPG