Korisnički login

Predavanje o prevenciji droga

Kao što je bilo i najavljeno predavanje o prevenciji droga održalo se u petak 25. studena 2005. godine u prostorijama Osnovne škole Cestica. Na predavanju jebilo oko 40 osoba. Na predavanju su bili mnogobrojni primjeri prepoznavanja osoba pod utjecajem droga, najčešći primjeri gdje su dileri skuplju, te kome se sve roditelji mogu obratiti kada sumljaju da im je dijete pod utjecajem droga.


Načelnik Mirko Korotaj


Predavaći : dr. Dubravko Kovaćiz cventar za prevenciju droga i Ruža Levačić načelnica odsjeka za maloljetnu delikvenciju u MUP-a, PU Varaždinske