Korisnički login

Proslava Martinja

U organizaciji Udruge vinogradara i vinara Sv. Martin u vatrogasnom domu u Gradišću 19. studena 2005 god. organizirana je Martinska večer. Na Martinskoj večeri prisustvovalo je oko 90 vinogradara koji su se uz glazbu, vino i ples dobro zabavili, za dobru glazbenu atmosferu pobrinuose Jo&Ma&St bend a zaodličnu kapljicu pobrinuo se Vjekoslav Klasić predsjednik Udruge.


Svećanost krštenja mošta pripala je "biskupu" Stanki Milec koji je krstio i blagoslovio mošt dok je kum bio Antun Lazar
.
Proslava Martinja počelo je u 18.00 sati i trajala je dugo u noć.