Korisnički login

Impressum

IZDAVAČ
Općina Cestica
Cestica, Dravska 1a
42208 Cestica
Telefon:
+ 385 (0)42/724-824
Telefaks: + 385 (0)42/724-825
E-mail: opcina@cestica.hr ,
WEB: www.cestica.hr


WEBMASTER
Info3 d.o.o.
F. Supila 7/a
HR-42000 Varaždin
E-mail: web@info3.hr
WEB: www.info3.hr

UREDNIŠTVO:
Glavni i odgovorni urednik: Mirko Korotaj, načelnik
Urednici: Josip Borak, Franjo Talan