Korisnički login

Odluke i pozivi

Lista sadržaja koji pripadaju kategoriji Odluke i pozivi

 • Odluka o usvajanju Plana zaštite i spašavanja Općine Cestica
  REPUBLIKA HRVATSKA VARAŽDINSKA ŽUPANIJA      OPĆINA CESTICA KLASA: 021-05/10-01/ URBROJ: 2186/03-02-10-1 Cestica, 15.10.2010. Na temelju članka 28. Zakona o zaštiti i spašavanju ("Narodne novine" broj 174/04, 79/07
 • Odluka o donošenju Procjene ugroženosti stanovništva
  REPUBLIKA HRVATSKA VARAŽDINSKA ŽUPANIJA      OPĆINA CESTICA KLASA: 021-05/10-01/ URBROJ: 2186/03-02-10-1 Cestica, 15.10.2010. Na temelju članka 28. Zakona o zaštiti i spašavanju ("Narodne novine" broj 174/04, 79/07
 • ODLUKA O DODJELI JAVNOG PRIZNANJA OPĆINE CESTICA U 2010. GODINI
                    REPUBLIKA HRVATSKA VARAŽDINSKA ŽUPANIJA     OPĆINA CESTICA        Općinsko vijeće KLASA: 021-05/10-01/18 URBROJ: 2186/03-02-10-1 Cestica, 16.07.2010. Na temelju članka 3. Odluke o javnim priznanjima Op
 • ODLUKA O KOMUNALNOM REDU NA PODRUČJU OPĆINE CESTICA
  REPUBLIKA HRVATSKA VARAŽDINSKA ŽUPANIJA     OPĆINA CESTICA KLASA: 363-01/10-01/100 URBROJ: 2186/03-02-10-1 Cestica, 16.07.2010. Na temelju članka 16. Zakona o komunalnom gospodarstvu – pročišćeni tekst ("Narodne novine" broj
 • ODLUKA O OBVEZNOM KORIŠTENJU KOMUNALNE USLUGE ODRŽAVANJA ČISTOĆE
  REPUBLIKA HRVATSKA VARAŽDINSKA ŽUPANIJA     OPĆINA CESTICA KLASA: 363-01/10-01/101 URBROJ: 2186/03-02-10-1 Cestica, 16.07.2010. Na temelju članka 34. stavka 1. točke 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«,
 • ODLUKA O AGROTEHNIČKIM MJERAMA TE UREĐIVANJU I ODRŽAVANJU POLJOPRIVREDNIH RUDINA
  REPUBLIKA HRVATSKA VARAŽDINSKA ŽUPANIJA     OPĆINA CESTICA KLASA: 320-01/10-01/34 URBROJ: 2186/03-02-10-1 Cestica, 16.07.2010. Na temelju članka 12. i 14. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, broj 152/08
 • Sastanak osnivačke skupštine udruge UPIT Cestica
  Dana 08.06.2007. godine donsena je odluka o osnivanju udruge,a ciljevi su zalaganje za razvitak bežičnih informacijskih i komunikacijskih mreža, povezivanje informatičko –
 • POZIV NA ISKAZ INTERESA
            REPUBLIKA HRVATSKA VARAŽDINSKA ŽUPANIJA      OPĆINA CESTICA   Općinsko poglavarstvo KLASA:  370-01/07-01/ URBROJ: 2186/03-03/1-07-1 Cestica, 23.02.2007. <
 • Odluka o JPP
  Dana 31. listopada na 11. sjednici Općinskog vijeća Općina Cestica je s početkom u 19.00 sati donijela odluku o prihvaćanju ugovora o
 • Održano javno izlaganje
  Kao što je bilo i najavljeno javno izlaganje o Prijedlogu izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Cestice održalo se 14. travnja