Korisnički login

22. sjednica Općinskog vijeća Općine Cestica

Općinsko vijeće Općine Cestica na 22. sjednici održanoj 30. studenog 2012.

godine, donosi

- 2. izmjene i dopune Proračuna Općine Cestica za 2012. godinu

- Izmjene i dopune Plana razvojnih programa - investicije Općine Cestica za razdoblje 2012. - 2014. godine

- Proračun Općine Cestica za 2013. godinu i projekcije za 2014. i 2015. godinu
- Plan razvojnih programa - investicije Općine Cestica za razdoblje 2013. - 2015. godine

- Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Cestica za 2013. godinu

- Odluka o zaduživanju

- Odluka o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju koncesije

- Odluka o izmjenama Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora

- Izmjene i dopune Plana razvojnih programa - investicije Općine Cestica za razdoblje 2012. - 2014. godine

- Proračun Općine Cestica za 2013. godinu i projekcije za 2014. i 2015. godinu
- Plan razvojnih programa - investicije Općine Cestica za razdoblje 2013. - 2015. godine

- Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Cestica za 2013. godinu

- Odluka o zaduživanju

- Odluka o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju koncesije

- Odluka o izmjenama Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora

- Odluka o imenovanju članova Stožera  zaštite i spašavanja Općine Cestica

- Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Cestica za 2012. godinu

- Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu

- Izmjene i dopune Programa razvoja gospodarstva za 2012. godinu

- Izmjene i dopune Programa za sport i rekreaciju za 2012. godinu

- Izmjene i dopune Programa za razvoj turizma za 2012. godinu

- Izmjene i dopune Programa za odgojno obrazovni sustav za 2012. godinu

- Izmjene i dopune Programa za kulturu, informiranje i udruge građana za 2012. godinu

- Izmjene i dopune Programa razvoja poljoprivrede za 2012. godinu

- Izmjene i dopune Programa socijalne skrbi za 2012. godinu

- zmjene i dopune Programa zaštite od požara i civilne zaštite za 2012. godinu

- Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Cestica za 2013. godinuOdluke se nalaze na : 
http://www.glasila.hr/Glasila/SVVZ/SVVZ4812.pdf

- Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Cestica za 2012. godinu

- Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu

- Izmjene i dopune Programa razvoja gospodarstva za 2012. godinu

- Izmjene i dopune Programa za sport i rekreaciju za 2012. godinu

- Izmjene i dopune Programa za razvoj turizma za 2012. godinu

- Izmjene i dopune Programa za odgojno obrazovni sustav za 2012. godinu

- Izmjene i dopune Programa za kulturu, informiranje i udruge građana za 2012. godinu

- Izmjene i dopune Programa razvoja poljoprivrede za 2012. godinu

- Izmjene i dopune Programa socijalne skrbi za 2012. godinu

- zmjene i dopune Programa zaštite od požara i civilne zaštite za 2012. godinu

- Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Cestica za 2013. godinuOdluke se nalaze na : 
http://www.glasila.hr/Glasila/SVVZ/SVVZ4812.pdf