Korisnički login

21. sjednica Općinskog vijeća Općine Cestica

Općinsko vijeće Općine Cestica na 21. sjednici održanoj 19. listopada 2012. godine, donosi

- I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Cestica za 2012. godinu i projekcije za 2013. i 2014. godinu
- Izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine CesticaOdluke se nalaze na :
http://www.glasila.hr/Glasila/SVVZ/SVVZ4112.pdf