Korisnički login

19. sjednica Općinskog vijeća Općine Cestica

Općinsko vijeće Općine Cestica održalo je 19. sjednicu Općinskog vijeća Općine Cestica, 01. lipnja 2012. godine. U prilogu se nalazi Službeni vjesnik Varaždinske županije, te sve objavljene Odluke donešene na 19. sjednici:

- Odluka o raspodjeli sredstava za redovito financiranje političkih stranaka 
- Odluka o donošenju Plana zaštite i spašavanja Općine Cestica
- Odluka o donošenju Plana civilne zaštite Općine Cestica
- Odluka o socijalnoj skrbi Općine Cestica
- Odluka o dopuni odluke o promjeni granice naselja Veliki Lovrečan i Mali Lovrečan
- Odluka o dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Cestica za 2011. godinu
- Odluka o kratkoročnom zaduživanju Općine Cestica

Sve Odluke možete pogledati na :
http://www.glasila.hr/Glasila/SVVZ/SVVZ2512.pdf