Korisnički login

Nabava dugoročnog financijskog kredita za financiranje projekta "Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta na području Općine Cesti

Općina Cestica objavila je Poziv na nadmetanje za Nabavu dugoročnog financijskog kredita za financiranje projekta "Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta na području Općine Cestica - IPARD mjera301" u elektroničkom oglasniku javne nabave.
U prilogu se nalazi Poziv.

Poziv na nadmetanje
Puna verzija: 854.50 KB