Korisnički login

U utorak, 6. studenoga izlila se rijeka Drava kod Lovrečana i Križovljangrada

Poplavljeno preko stotinu kuća u naseljima Lovrečan i Brezje Otok, Otok Virje, i Vratno Otok, a voda zahvatila i Virje Križovljansko

       Iako je vodostaj rijeke Drave posljednjih godina dosta nizak, ponekad nabujala rijeka priprijeti stanovništvu prekodravskih naselja do kojih je iz općine Cestica najjednostavnije doći preko lovrečanskog mosta. Prelaskom mosta cesta se račva na dva dijela. Lijevi krak vodi u šume i polja gornjeg dijela, a skrenemo li desno prvo ćemo doći do Lovrečan Otoka kroz koji se proteže asfaltirana cesta sve do kuće Kristine i Ferida Ferati i staklenika Štefice i Borisa Vinter, a nastavimo li dalje dolazimo do puta preko kojeg je područje Republike Slovenije. Ako skrenemo desno, prema istoku doći ćemo do naselja Brezje Otok u kojem se nalazi nekoliko domaćinstva. Tu u jednoj kući danas živi Milka Futač i od 1994. godine Marijan Gregorina koji je posjed kupio od Josipa Vnuk koji živi i Sloveniji, a tu su i susjedi;  Josipa Županić i sin joj Ivan Lorbek te u „butanoj“ kući Marija Lazar (84). Drava je malo priprijetila već u nedjelju 28. listopada, a prvi ovosezonski snijeg koji je zapao to nedjeljno jutro, kao i padaline u susjednoj Sloveniji i Austriji vodostaj rijeke u podnevnim satima dovele su do same obale, kod ribičkog doma u Lovrečanu. No rijeka se „primirila“ te je na Dušni dan, u petak 2. studenoga nivo rijeke već bio u granicama normale, odnosno vodostaj se spustio sve do temelja mosta, što je tek nešto više od uobičajenog nivoa. U subotu razina vode pala je za dvadesetak centimetara i bila je blizu ljetnom periodu tek su okolo mostića prema ribičkoj kućici bile grane koje je snijeg srušio što je donekle narušavalo idilični izgled ovog lijepo i pitomog kraja, a i temperatura se u podne popela do +19 º C. No vremenska prognoza nagoviještala je teške dane koji će uslijediti.  

Ponedjeljak 05. studenoga 2012. godine

   Jutarnja temperatura od 20 º u ponedjeljak 5. studenoga 2012. nije nagoviještala nešto loše, a temperatura se u osam sati povećala na + 21 º C, i nešto se osjećalo u zraku. Uslijedio je pad temperature i zahlađenje tako da je u 10 sati počela padati kiša, a i temperatura se spustila na 10 º C. Uz daljenje smanjenje temperature kiša je nastavila padati, a nivo rijeke počeo je polako rasti. U 15 sati kod ribičkog doma okupili su se ribiči, članovi ŠRK općine Cestica 1995. i počeli s iznošenjem stvari iz podruma.  Vodeni masa sve je više nadolazila te su vatrogasci DVD-a Lovrečan Dubrave prišli evakuaciji stanovništva i stoke iz naselja Brezje i Lovrečan Otok, a okupljeni ribiči u 19 sati na terasu su iznosili žardinjere. Kod ribičke kućice u Lovrečanu voda je u 15 sati još bila u koritu rijeke Drave, a u rijeme doksu preosili korita s cvijećem  već je došla do same ribičke kućice. Predosjećajući nadolazeću tragediju većina stanovnika tih naselja ispraznila je podrume i evakuirala domaće životinje. Voda rijeke razlijevala se na sve strane, a za nepunih pola sata na tri se mjesta prelijevala preko ceste koja od dravskog mosta spaja samo naselje. Na dva mjesta prepriječila je put koji spaja Lovrečan Otok i Brezje Otok koje je uz samu hrvatsko-slovensku granicu i iz kojeg su vatrogasci DVD-a Lovrečan Dubrava evakuirali stanovništvo. Ne vjerujući da će razina vode ugroziti i samu kuću evakuaciju je odbila Marija Lazar (84). Kod obitelji Težak voda je do 20 sati u potpunosti ispunila depresiju smještenu između kuće i ceste, a i nadalje je nadirala. Procjene kućedomaćina predviđale su nivo vode na dvorištu, koje je najviše uzdignuto od ostalih domaćinstava u naselju, tridesetak centimetara.

     Tijekom noći nivo vode je stalno rastao te je starica Marija smještena na sigurno, u Dom Matija u Babincu, a i većinu ostalih smještaj je potražilo kod rodbine i prijatelja. Tijekom noći razina vode na dvorištu obitelji Težak višestruko je premašila ranija predviđanja te su ukućani izbacivanjem vode s verande spriječili njen ulazak u ostale prostorije, a slične poteškoće imala su i ostala domaćinstva koja su ostala u svojim kućama.

Utorak, 6. studenoga 2012. godine

 Do jutarnjih sati razina vode porasla je za jedan metar, a vodena stihija krenula je prema Križovljangradu i Otok Virju te su se u rano jutro  6. studenoga 2012. vatrogasci preselili na lokaciju Otok Virje. U ranim jutarnjim satima o nadolazećoj  vodenoj stihiji izvijestili su stanovništvo, a mnogima su pomogli u evakuaciji stoke. Doduše proteklih pedeset godina nasip, koji se proteže od predjela „Krčanjek“ u Babincu do mosta koji vodi iz Hrvatske u Sloveniju, na međudržavnom graničnom prijelazu Otok Virje, je stalno izdržao vodenu navalu, a dalje nizvodno polja i naselje štitio je nasip umjetnog jezera hidroelektrane Varaždin. No, nadolazeći vodeni val u proteklih pet desetljeća nikad nije posjedovao takovu razornu snagu ni količinu vode.

        U sedam sati voda je prekrila prometnice koje povezuju naselje Otok Virje sa susjednim Križovljangradom, a i cesta prema Virju Križovljanskome bila je kod odvojka za hranilište lovačkog društva puna vode. Vodeni val zaobišao je dvorac i naselje Križovljangrad, a sjeverno, ispod napuštenih staja i kasnije sagrađenih silosa bujica visoka tridesetak centimetara krenula je preko ceste u polje i prema Virju Križovljanskome.        

     Naime Drava je na nekoliko mjesta „svladala“ nasip te se prelijevala preko nasipa, iznad i ispod Križovljangrada, prema Otok Virju, te ugrozila i samo naselje te je stanovništvo nastavilo evakuirati imovinu. Ujutro poplavila je  i samo naselje, a voda je ulazila u dvorišta, podrume i kuće koje su na nižojnadmorskoj visini, te kasnije poplavila cijelo naselje. Tako je kroz dvorište obitelj Golubić (Otok Virje Moše Pijade 13), koja se nalazi na ulazu u naselje iz smjera Virja Križovljanskoga, nasuprot južne strane nogometnog igrališta, vodena bujica ujutro u sedam sati nosila sve pred sobom, a procjene ukućana su da je kroz dvorište tekla bujica visine tridesetak centimetara. Oko podneva vodeni val počeo je jenjavati te se na dvorištu počela nazirati trava. No „sušno razdoblje“ potrajalo je kratkog vijeka, te je vodeni val naglo počeo rasti i oko 15,30 i dosizao je oko 60 centimetara, noseći sve što mu se našlo na putu. Prethodno je voden bujica, sjeverno od rasadnika tvrtke Himera iz Cestice, smještenog s lijeve strane ceste Križovljangrad – Otok Virje i nasipa, oko pola kilometra ispred naselja, načela nasip koji je popustio i pod naletom vode nestao na dužini od oko trideset metara, a kroz tako stvoreno „ korito“ vodena bujica je nosila sve pred sobom, kao i ono što je pokupila u gornjem toku rijeke. Tako je na njivi završilo i nekoliko dvadeset metara visokih stabala topole koje je voda iščupala zajedno s korijenjem, a sitnije drveće i grmlje, s ostalim raslinjem voda je nosila prema naselju. U popodnevnim satima vodeni val približio se i naselju Virje Križovljansko, gdje je poplavljeno malonogometno igralište te odsječene kuće koje se nalaze prema Otok Virju do kojeg se iz tog smjera zbog poplavljene ceste nije moglo od jutarnjih sati. Mjesni vatrogasci kojima su se priključili i vatrogasci iz ostalih cestičkih društava prionulo je gradnju „zečjih nasipa“, a vodena bujica krenula je i prema naselju Vratno Otok kroz koje je prethodno bio jedini dostupni „zemaljski“ put do Otok Virja. Nizinski dio naselja Vratno Otok preplavila je voda koja je počela nadirati i preko ceste. Kuće koje su na nešto višoj razini stanovništvo je štitilo vrećama pijeska, a vodena bujica pred večer ispunila je i polja uz cestu prema odlagalištu otpada u Gornjem Vratnu do kojeg ipak nije dospjela.

     Velike količine vode stvorile su jedinstveno jezero koje je mnogo štete nanijelo stanovništvu spomenutih naselja. Na području prekodravskih cestičkih naselja nastalo je jezero koje se preko slovenskih njiva protezalo sve do odvodnog kanala hidrocentrale Formin iz kojeg se voda nasuprot spomen kapelice žrtvama Križnog puta u Otok Virju ponovo ulijeva u rijeku Dravu. U popodnevnim satima braća Mirko i Franc Težak i Martin Korotaj čamcem su iz vodom okupiranog naselja prebacili obitelj Mikec, a u društvu roditelja Marine i Miroslava bio je i trogodišnji Erik. Tako su od utorka navečer u naselju ostale dvije obitelji, kojima su kuće stabilnije građene i nalaze se na nešto povišenom području oko kojih se nalazilo 80 – 100 cm vode. U kući obitelji Težak bili su baka Silvestra (8 7), sinovi Franc i Mirko sa suprugom Dragicom i djeca im Goran i Natalija, a u susjedstvu ostali su  Terezija Dobrotić i kćer joj Darinka s mužem Martinom Korotajem.

     Poplava u utorak 6. studenoga 2012. godina bila je najveća u povijesti. Kako su mediji javili protok vode kod Varaždina je u utorak iznosio 3300 m³/s, a za najveće poplave 1965. godine protok rijeke iznosio je oko 2800 m³ u sekundi (http://www.medjimurska-zupanija.hr od 6. 11. 2012 u 10,42 sata)  . U ljetno doba protok Drave kod Borla ponekad iznosi skromnih 16 m³  u sekundi. 

 

 

 

  U nastavku nekoliko fotografija poplavljenog područja snimljenih u utorak 6. studenoga 2012. god.

1. i 2. -  pogled na poplavljeno područje Lovrečan Otoka snimljeno s LOvrečan Brega

3. i 4. –pogled na Lovrečan Otok ujutro – promet naseljem bio je moguć jedino čamcem ( snimio Goran Težak)

5- Pod vodom je ujutro bio i most preko Pošalitve kod ribičke kućice

6. i 7. – Ujutro u osam sati voda je poplavila i cestu prema Otok Virju, a vodena bujica na više mjesta prelijevala se preko zaštitnog nasipa

8. i 9. u utorak u 17 sati Lovrečan otok napustila je i tročlana obitelj Mikec koju su čamcem dorpemili Franc i Mirko Težak i Martin Korotaj  

10. i 11.  Punjenje vreća s pijeskom i izrada  zečjih nasipa u Virju Križovljanskome

Slika broj 12   - pogled na nabujalu rijeku Dravu  kod lovrečanskom mosta u nedjelju, 28. listopada

10_003230_33.jpg 10_003247_25.jpg 10_003256_12.jpg 10_003305_45.jpg 10_003315_47.jpg 10_003325_61.jpg 10_003335_84.jpg 10_003349_63.jpg 10_003404_98.jpg 10_003421_07.jpg 10_003436_62.jpg 10_003447_06.jpg