Korisnički login

Drava poplavila Otok Virje i Lovrečan Otok i probila nasip

 

Preko noći visok vodostaj narastao za 1 metar

       Vodeni val koji je u ponedjeljak došao na područje općine Cestica popodne je poplavio nizinski dio prekodravskih naselja tako da su vatrogasci DVD-a Lovrečan Dubrava prišli evakuaciji stanovništva iz Lovrečan i Brezje Otoka. Kod ribičke kućice u Lovrečanu voda je u 15 sati još bila u koritu rijeke Drave, a u 19 sati već je došla do same ribičke kućice. Do jutarnjih sati razina vode porasla je za jedan metar, a u četiri sata ujutro, 6. studenoga 2012. vatrogasci su se preselili na lokaciju Otok Virje. Naime Drava je na dva mjesta „savladala“ nasip te se voda iznad i ispod Križovljangrada , prema Otok Virju stala prelijevati, te ugrozila samo naselje te je stanovništvo počelo evakuirati imovinu. Ujutro poplavila je  i samo naselje.

 

 

 

 

U nastavku nekoliko fotografija, a izvješće naknadno

06_092244_24.jpg 06_092252_90.jpg 06_092305_80.jpg 06_092317_05.jpg 06_092325_31.jpg 06_092334_62.jpg