Korisnički login

Natječaj za dodjelu stipendija studentima

Na temelju čl. 4. Odluke o stipendiranju studenata ("Službeni vjesnik Varaždinske županije", broj 6/08, 52/09) i čl. 45. Statuta Općine Cestica ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj 23/09) načelnik Općine Cestica objavljuje

N A T J E Č A J

Za dodjelu stipendija studentima

 

Općina Cestica objavljuje natječaj za dodjelu stipendije:

- za studente visokih učilišta dodjeljuje se deset stipendija i to:

stipendija u visini 300,00 kuna za studente koji studiraju u Varaždinskoj i Međimurskoj županiji, te u iznosu od 500,00 kuna za studente koji studiraju u ostalim županijama, a imaju prebivalište na području Općine Cestica i državljani su Republike Hrvatske

Natjecati se mogu :

- redoviti studenti druge, treće, četvrte, pete i šeste godine studija, te da im je prosjek ocjena prethodne godine studija 3,5

Dokumenti potrebni za dodjelu stipendije su:

- zamolba

- potvrda o upisu na fakultet

- potvrda fakulteta o prosjeku ocjena prethodne godine

- potvrda o sudjelovanju i dobivenim nagradama na natjecanjima

- potvrda o prebivalištu

- izjava o broju članova zajedničkog kućanstva

- potvrda o prihodu svih članova kućanstva

- domovnica

- izjava studenta/ice da ne prima ni jednu drugu stipendiju

Dokumenti se dostavljaju u roku 15 dana od dana objave natječaja u Varaždinskim vijestima na adresu: Općina Cestica, Dravska 1A, 42208 Cestica.

O rezultatima natječaja natjecatelji će biti obaviješteni u roku 15 dana od dana odabira.

Načelnik:

Mirko Korotaj