Korisnički login

U Gornjem Vratnu instalirana prva cestička solarna elektrane

Za najam krovišta DVD Gornje Vratno godišnje dobiva 1500 Eura

       U petak, 7. rujna 2012. godine završeno je postavljanje fotonaponskih panela na krovište zgrade društvenodoma DVD-a Gornje Vratno, a već u srijedu 12. rujna bila je prva fotonaponska elektrana na području općine Cestica puštena u probni rad. Tom prilikom okupilo se na parkiralištu ispred zgrade dvadesetak ljudi, a između ostalog tu su bili i predstavnici DVD-a Gornje Vratno, Elvis Majhen i predjednik vatrogasnog društva Darko Majhen. Tu su bili predstavnici firmi koje su sudjelovale u izradi fotonaponskog postrojenja, a ispred Elektre Varaždin bili su Marijana Borovec, rukovoditelj službe razvoja i investicija i Domagoj Rožmarić, rukovoditelj odjela za građenje. Stučnjaci HEP-a i investitora u izgradnji prev solarne elektrane na području Općine Cestica okupili su se u 11 sati, a Tihomir Čus, poslovođa za priključke iz HEP-a Varaždin objasnio mi je da će probni rad elektrane trajati 14 dana nakon čega bi cijeli sustav trebao normalno raditi.

      Kako se vrijeme probnog puštanja elektrane u rad malo odužilo s predstavnicima DVD-a otišli smo pogleati novonabavljeno navalno vatrogasno vozilo marke Mercedese koje je zahvaljujući pomoći Marijana Bistrovića dopremljeno iz Nizozemske, a u transportu došlo je i dosta dodatne opreme za vatrogasno društvo. Pridružio nam se i Ivo Šušković, član društva, a uz vozilo dopremljen je i hidraulički spasilački alat za tehničke intervencije tvrtke Holmatro iz Nizozemske, koje služe za spašavanje iz automobila i razdvajanje lima, dopremljen je i agregat iste firme te pripadajuća spojna crijeva, kao i komplet vatrogasnih odijela. O postavljenoj elektrani Darko Majhen, predjednik vatrogasnog društva je rekao: - Ugovor o odobrenju za instaliranje fotonaponskog postrojenja s tvrkom Spirit Energy d.o.o. iz Varaždina potpisan je  na 14 godina, s mogućnošću prekida ili produljenja, a nakon puštanja u rad fotonaponskog postrojenja, korisnik plaća godišnju naknadu za korištenje od 50 EUR po instaliranom kWp. Instalirano je 30 kWp, što znači da će DVD Gornje Vratno godišnje dobivati 1500 Eura, a plaćanje “najma” krovišta je godinu dana unaprijed

   Podaci o soalrnoj elektrani ispinsani su na ploči postavljenoj na fasadi društvenog doma: “Solarna elektrana DVD Gornje Vratno 30 kW” , a tu su i koordinate i nadmorska visina (N 46º 21' 34,43 " i E 016º 08' 35,01"  h=180 m).  Vlasnik objekta DVD Gornje Vratno, investitor Spirit Ess Solar d.o.o., projektant: Elving projektiranje, izvođač radova: Toroid, priključak ODS d. O. O. Varaždin, konzalting Mari doo, finaciranje: Volksbank  dd, potpora: Općina Cestica.

      Po dolasku Marijana Marciuša dipl. ing. el.  iz tvrtke MBT  iz Macinca fotonaponska elektrana “puštena je u pogon”, odnosno spojena na niskonaponsku mrežu HEP-a, a o realizaciji projekta prve solarne elektrane na području Općine Cestice Nikola Božić, direktor tvrke Mari je rekao: -  Investitor projekta je poduzeće Spirit Ess Solar d.o.o.,  a elektrana je izgrađena na vatrogasnom domu DVD Gornje Vratno. Sve potrebne projekte i ishođenje dozvola realiziralo je poduzeće Elving projektiranje d.o.o. a postrojenje je montiralo poduzeće Toroid d.o.o. Važnu ulogu imala Varaždinska Elektra koja je realizirala priključak, te ostala državna tijela kao što je HROTE. Na konzultantskim poslovima radilo je poduzeće Mari d.o.o.,  a partner u financiranju je  Volksbank d.d., a u cijelom projektu svojom podrškom sudjelovala je Općina Cestica. Zajedničkim radom svih sudionika projekt je realiziran u roku od 45 dana od dobivanja prethodne elektroenergetske suglasnosti i ugovora o priključenju što je ohrabrenje investitorima i budućim projektima.

      O izgradnji prve fotonaponske elektrane na području Općine Cestica načelnik Mirko Korotaj je rekao: - Razmišljamo da na sve javne zgrade, koje zadovoljavaju uvjete, na području općine postavimo solarne elektrane čime bi ti objekti dobili još jednu namjenu, a   tako dobivenim sredstvima raspolagat će udruge koje raspolažu zgradama.

    O uvjetima posatvljanja i montaže, kao i mogućnosti prodaje električne energije HEP-u bilo je govora i na predavanju o fotonaponskim elektranama održanom 4. srpnja u Cestici (http://www.cestica.hr/hr/892/veliki-interes-za-besplatne-fotonaponske-elektrane ), a informacije je moguće dobiti i kod danas već brojnih tvrtki koji se tim poslovima bave pa i kod firmi izgradnje prve cestičke solarne eleketrane.

 

 

U nastavku – fotonaposnka elektrana na zgradi društvenog doma DVD-a Gornje Vratno snimljena u petak 7. rujna, a poslije i nekoliko fotografija snimljene 12. rujna 2012. godine.

22_130807_07.jpg 22_130817_61.jpg 22_130825_80.jpg 22_130834_35.jpg 22_130842_72.jpg 22_130850_91.jpg