Korisnički login

Veliki interes za besplatne fotonaponske elektrane

Informacije dostupne i na stranici www.opm-koncept.hr

        Za proizvodnju električne struje posljednjih godina sve se više koristi energija svjetla, a mnoga domaćinstva ugradnjom sunčevih kolektora značajno su smanjila troškove za zagrijavanje vode. Uz troškove zagrijavanja vode značajna sredstva odlaze na grijanje, u posljednje vrijeme i na hlađenje (klima uređaji), te se kod izgradnje i adaptacija kuća, stambenih objekata i javnih zgrada ugrađuju materijali dobrih izolacionih svojstava, a uštedi energije bitno doprinosi i kvalitetna stolarija, kao i odabir grijanja koji kod sagorijevanja imaju minimalne gubitke topline. 

             Za dobivanje električne energije najčešće se koriste termo i hidroelektrane, a u posljednje vrijeme i razne elektrane koje koriste snagu vjetra i ostale izvore koji ne zagađuju okoliš među koje spada i dobivanje struje pretvorbom svjetlosne u električnu energiju, odnosno fotonaponske elektrane. Proizvodnju struje dobivenih iz svjetla sufinancira i Država, a postavljanje fotonaponskih pretvarača – panela moguće je na krovovima kuća, javnih i ostalih zgrada, parkirališta i ostalih javnih i privatnih površina.

  Kako bi se što veći broj ljudi upoznao s mogućnostima izgradnje fotonaposnkih elektrana Općina Cestica je za sve zainteresirane, u srijedu 4. srpnja 2012. organizirala predavanje pod naslovom „Kako do fotonaponske elektrane bez vlastitih ulaganja te energetska obnova javnih zgrada“.

    U uvodnom dijelu sudionike predavanja pozdravio je načelnik Mirko Korotaj, a potom su predavanje održali Zoran Krog, iz tvrtke OPM Koncept d.o.o. iz Zagreba i Josip Borak iz Centra za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija, Zagreb.

     O izgradnji fotonaponskih elektrana govorio je Zoran Krog, iz tvrtke OPM Koncept d.o.o. iz Zagreba koji je naglasio da je jedan od osnovnih uvjeta za izgradnju fotonaponske elektrane „čisti“ vlasnički papiri i građevinske dozvole za objekte na kojima se planira montiranje  panela. Radi se o postavljanju fotonaponskih ćelija na krovove kuća i zgrada. Tvrtka nude različite mogućnosti suradnje i posredovanja, a također zainteresiranima može pripremiti tehničko rješenje i opis (idejni projekt), glavni projekt, ishoditi prethodnu elektroenergetsku suglasnost i odobrenje te ishoditi prethodno rješenje o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije. Također je moguće izvršiti zamjenu pokrova i zbrinjavanje azbestnih ploča, kao i savjetovanje o mogućim izvorima financiranja, a za one koji ne posjeduju vlastita sredstva nudi mogućnost iznajmljivanja krova kod čega tvrtka u razdoblju od 14 godina vlasniku plaća najam, nakon čega elektrana ostaje vlasniku zgrade. Kod najma zgrade sve potrebne radnje za postav i montažu, pribavljanje dozvola i potrebnih rješenja te isporuku struje, kao i ostalo u što je uključena i polica osiguranja, daljinski 24 – satni nadzor, jednom godišnje čišćenje i servisiranje, a tome je pridodan i solarni kolektor za sustav grijanja vode zapremine 300 litara. Zainteresirani za izradu fotonaponskih elektrane mogu se  direktno javiti predavaču, telefon 099-506-3777, a informacije su dostupne i na Internet stranici www.opm-koncept.hr.

    Program energetske obnove zgrada javnog sektora 2012-2013, objasnio je Josip Borak iz Centra za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija iz Zagreba. Cilj programa je troškove energenata zgrada u javnom vlasništvu smanjiti za 30 do 60 posto, a investicija u poboljšanje energertske učinkovitosti otplaćivat će se uštedom tj. smanjenjem potrošnje energije.

      Energetska obnova zgrada javnog sektora u jednu ruku značajan je projekt oživljavanja građevinskog sektora, a ujedno je projekt sa značajnim pozitivnim učinkom na zaštitu okoliša. Povećanjem energetske učinkovitosti smanjuje se potrošnja energije što znači smanjenje emisija štetnih plinova u atmosferu i ujedno značajne uštede u Državnom i proračunima jedinica lokalne i regionalne samouprave. Bit predloženog projekta je da se investicija u poboljšanje energetske učinkovitosti otplaćuje uštedom tj. smanjenjem potrošnje energije.
Program ima za cilj iskoristiti potencijal ulaganja u zgrade javnog sektora u slučajevima kada je iznos investicije manji od koristi koje se ostvaruju uštedom na energentima u budućem razdoblju, a ostvaruje se u slijedećim koracima.

Uvrštavanje zgrada u Program - vlasnici/korisnici zgrada javnog sektora predlažu zgrade Ministarstvu graditeljstva za koje žele pokrenuti energetsku obnovu. Na temelju zaprimljenih prijedloga Ministarstvo graditeljstva odabire zgrade za koje će pokrenuti izradu projektnog zadatka. Program se provodi za one zgrade za koje se utvrdi da udovoljavaju kriterijima ekonomičnosti obnove, odnosno da se iz uštede vraćaju sredstva uložena u energetsku obnovu.

2. Izrada projektnog zadatka (odrađuje "Centar") - Ministarstvo graditeljstva naručuje izradu projektnog zadatka za predložene zgrade. Projektni zadatak ima za osnovnu svrhu pregled zgrade kojim se utvrđuje: dostupna dokumentacija, trenutno stanje zgrade, trenutna potrošnja, način i vijek korištenja, nužna ograničenja pri ugovaranju energetske obnove, minimalni obuhvat ponuđenih rješenja radi postizanja cjelovitosti obnove i specifičnosti zgrade. Projektni zadatak izrađuje Projektni tim sastavljen od ovlaštenih inženjera, a suglasnost sa predloženim rješenjem potvrđuje vlasnik. Ministarstvo graditeljstva sastavlja kriterije za izradu projektnog zadatka, koordinira aktivnosti i određuje uvjete za osobe koje mogu sudjelovati u izradi projektnog zadatka.

3. Pokretanje postupka javnog nadmetanja - energetska obnova se provodi putem postupka javnog nadmetanja kojeg na zahtjev, a u ime vlasnika/korisnika zgrade provodi Centar. Centar izrađuje potrebnu dokumentaciju te pokreće postupak javnog nadmetanja. Ovlaštene predstavnike (natječajnu komisiju) zajednički utvrđuju Centar, Ministarstvo graditeljstva i vlasnik/korisnik zgrade. Pružatelji energetske usluge mogu nuditi različite načine ostvarenja energetske uštede, uz davanje jamstava.

4. Praćenje rezultata programa - Ministarstvo graditeljstva prikuplja od vlasnika zgrade podatke o dokazima uštede i potrošnji u zgradama koje su predmet energetske obnove. Energetska ušteda se dokazuje ishođenjem energetskog certifikata zgrade i primjenom priznatih metoda utvrđivanja fizikalnih svojstava zgrade. Utvrđivanje ostvarenih ušteda obavlja se u skladu sa Međunarodnim protokolom o mjerenju i verifikaciji ušteda (IPMVP). U roku od dvije godine od završetka radova po potrebi se obavlja pregled zgrade.
    Cilj programa energetske obnove zgrada javnog sektora je primjenom mjera energetske učinkovitosti povećati investicije, otvaranje novih radnih mjesta u privatnom i javnom sektoru, smanjiti fiksne troškove energije i povećati udjel obnovljivih izvora energije.

U nastavku nekoliko fotografija snimljenih na predavanju (snimila Karmen Majhen), a tu su i neki od modela  fotonaponske elektrane i postrojenje sunčevih kolektora za toplu vodu i grijanje.

17_202649_88.jpg 17_202711_77.jpg 17_202731_33.jpg 17_202739_59.jpg 17_202747_49.jpg 17_202757_24.jpg