Korisnički login

Krizma u župi Sveta Barbara Natkrižovljan bila je 30. lipnja 2012. godine

Od 28 krizmanika djevojke su bile u većini

Župa Svete Barbare Natrkižovljan jedna je od, po broju stanovnika, najmanjih na području Varaždinske biskupije, a sama župa osnovana je 1789. godine. Župa se prostire na pograničnom, brdovitom području Varaždinske županije, a čine ju slijedeća naselja Goruševnjak i veći dio naselja Vinica Breg iz općine Vinica, te Natkrižovljan, Malo Gradišće, Križanče, Jarki, Selci Križovljanski i manji dio naselja Falinić Breg iz Općine Cestica u kojoj je na 325 metara nadmorske visine smještena i župna crkva i groblje koje je dvjestotinjak metara sjevernije. Tu danas živi nešto više od tisuću stanovnika, a na području župe, uz crkvu Svete Barbare, postoji i kapela Marijina uznesenja u Križanču sagrađena 1872. godine. Zbog manjeg broja stanovnika krizma je svake druge godine, a prema rasporedu Varaždinske biskupij, u suradnji s župnikom, vlč Jankom Bunićem određeno je da se krizma 2012. godine održi 30. lipnja. Zbog bolesti župnika vlč.  Jnaka Bunića,koji je završio u varaždinskoj bolnici, a cijelu školsku godine pripremao je krizmanike, pripreme za krizmu posljednjeg tjedan preuzeli su susjedni svećenici, vlč Ivan Košić, križovljanski župnik i dekan, preč Valent Posavec, župnik iz Vinice koji su zajedno s ostalim svećenicima dekanata za krizmanike, kumove i roditelje ispovijed organizirali u petak, 29. lipnja s početkom u 15 sati.

        Po tradiciji krizma je pod misom koja je u jedanaest sati, a prema crkvi Svete Barbare krizmanici, kumovi i roditelji počeli su pristizati već od deset sati. Do crkve pristup je moguć s tri strane, sa sjeverne od županijske ceste koja dolazi iz Križovljana i Radovca i sa zapadne strane uspone prema crkvi svlada se po danas asfaltiranom pristupnom putu, a sjužne strane pristup je moguć stepenicama koje su podignute za župnikovanja vlč Vlade Stolnika. Prije mise bila je mogućnost za snimanje fotografija za uspomenu.

       U ime župe djelitelja krizme, preč Josipa Kopreka, izaslanika biskupa Josipa Mrzljaka pozdravio je vinički župnik, preč Valent Posavec, koji je rekao: - Dolazite danas ovdje u župu Natrkižovljan da bi podijelili sakramenat kršćanske zrelosti dvadeset i osmero mladih ove župe. Zato je ovo veliki dan, dan kada oni preuzimaju na sebe odgovornost da budu i svijetlo Svijeta i sol zemlje. Da ono što vjeruju to i žive u ovom vremenu koje je upravo takvih vjernih svjedoka. Pozdravljam ovdje prisutnu braću svećenike, posebno domaćeg župnika koji se nalazi u bolnici, kojeg preporučam u molitve kako bi mu Gospodin udijelio što prije željeno  zdravlje da bi se mogao ponovo vratiti u ovu župu.  Pozdravljam sve krizmanike, njihove kumove, roditelje i sve Vas braćo i sestre. Molimo da ovaj dan bude uistinu dan veliki, dan nade za ovu župu koja će imati budućnost u onima koji će istinski živjeti i svjedočiti svoju vjeru u Isisa Krista.

     Dragi prečasni Josipe dobro nam došli. Preporučite u svoje molitve u ovoj svetoj misi  naše krizmanike, njihove obitelji da budu oaze novoga života, da budu vjerni učenici Isusa Krista.

    Potom je u ime krizmanika, djelitelja krizme, preč. Josipa Kopreka, izaslanika biskupa Josipa Mrzljaka pozdravila Petra Lazar, a preč Koprek rekao je: -  Draga braćo svećenici, dragi krizmanici zajedno sa svojim roditeljima i kumovima, draga braćo i sestre. Zahvaljujem na riječima pozdrava i dobrodošlice i prenosim čestitke i pozdrave našeg biskupa Josipa u čije ime sam danas ovdje da Vama dragi krizmanici podijelim sakramenat svete potvrde. Njemačka poslovica kaže Šećer na kraju, ovo je zadnja krizma ove godine na području naše Biskupije i vi ste dragi krizmanici taj šećer koji dolazi na kraju. Ovo je zasigurno, i za Vas osobno i za vaše obitelji, ali tako i za čitavu župu, jedan radostan i svečani događaj, ali istodobno i  jedan ozbiljan događaj. Po primanju sakramenta svete potvrde na Vas će sići  sila Duha svetoga koji Vas želi iznutra ojačati  okrijepiti, prosvijetliti, kako bi ste doista bili zreli odgovorni članovi Crkve i svjedoci Isusa Krista u ovome svijetu u kojemu živimo. Zato Vas sve pozivamo da sa vjerom i pobožnošću, ali i sa zahvalnošću  Bogu koji nas ljubi da slavimo ovo veliko otajstvo božje ljubavi i da ga molimo na početku da nam oprosti sve naše slabosti, grijehe i propuste.   

        U koncelebraciji su još bili susjedni svećenici vlč Martin Mezak, župnik iz Maruševca, vlč Alojzije Pakrac, župnik iz Margečana, domaći sin vlč Ivan Žmegać, župnik župe Sv. Josipa iz Varaždina tevlč Ivica Cujzek, župni vikar iz Ivanca, a na pomoć je bio i križovljanski župnik Ivan Košić. Misno slavlje uzveličao je župski zbor kojeg je na orguljama pratio Marijan Hutinski, a pod misom je čitala Marina Breški.

       Ovogodišnji krizmanici župe Sv. Barbara Natrkižovljan su: djevojke,  Marija Gunzi, Petra Lazar, Brankica-Viktorija Slivar, Martina Furjan, Monika Lazar, Danijela Majhen, Petra Hohnjec, Andreja Žiher, Željka Hohnjec, Leonida Hutinski, Maja Hohnjec, Darija Breški, Barbara Kokot, Mihaela Lazar, Andreja Mesarek, Željka-Juliva Vrabec i  Antonija Ivančić, a od mladića krizmi su pristupiliLuka Šestanj, Dominik Težak, Marko Lazar, Dražen-Mihael  Lazar, Dario Šestanj, Petar Sakač, Antonio Šenkiš, Marko Šenkiš, Tomica Banfić, Miljenko Milec, Goran-Kvirin Lazar.

      Svaki krizmanik za uspomenu je dobio Sveto pismo, a obiteljske proslave nastavljene su diljem župe do večernjih sati.

 

 

 

 

 

 

Nekoliko fotografija s krizme u Natkrižovljanu

09_143136_49.jpg 09_143355_79.jpg 09_143420_92.jpg 09_143500_30.jpg 09_143518_62.jpg 09_143607_60.jpg 09_143626_70.jpg 09_143638_65.jpg 09_143652_59.jpg 09_143711_62.jpg 09_143724_46.jpg 09_143736_28.jpg