Korisnički login

Realizacija projekta -Rijeke povezuju- obuhvaća i općinu Cestica

Područje rijeke Drave ulazi pod zaštitu UNESCO-a

       U cilju zaštite prirodnih ljepota rijeke Drave i njenog priobalja kao i očuvanja staništa životinjskih i biljnih vrsta koje obitavaju na tom prostoru općinu Cestica posjetili su u četvrtak, 15. ožujka stručnjaci za zaštitu prirode iz Republike Slovenije, a u izaslanstvu su bili mag. Matjaž Jež, prof. biologije iz Zavoda za zaštitu prirode Republike Slovenije područne jedinice Maribor, Bors Keuc i iz Mariborske razvojne agencije i zamjenik gradonačelnika Ljutomera Janez Keuc. S hrvatske strane sastanku su prisustvovali Boris Veselnik, član Športsko ribolovnog kluba Općine Cestica 1995. te iz općine Cestica, načelnik Mirko Korotaj i djelatnica Gordana Bednjanić.

      O projektu „Rijeke povezuju“ koji se financira sredstvima Europske unije iz programa IPA – HR 2012., govorio je mag. Matjaž Jež, te istaknuo da je glavni cilj projekta osnivanje rezervata biosfere za stavljanje cijelog područja uz rijeke pod zaštitu UNESCO-a. Područje rijeka Drave, Mure i Dunava jedan je od najvažnijih područja očuvanja prirode u Europi. Tu su rijeke zadržale puno od svoje prirodne dinamike, a sačuvana su i  staništa mnogih ugroženih biljnih i životinjskih vrsta. Dakle, ova regija je naša zajednička prilika za viši održiv i uravnotežen razvoj, koji je također u skladu s načelima prirodne i kulturne baštine. U cilju daljnje zaštite održan je 25. ožujka 2011. na nivou pet zemalja, Austrija, Hrvatska, Mađarska, Slovenija i Srbija sastanak na kojem je potpisana ministarska Deklaraciju o uspostavi međunarodnog biosfere područja pod pokroviteljstvom UNESCO-a (MAB - Čovjek i biosfera). U listopadu iste godine uslijedio je prvi radni sastanak stručnjaka, pet zemalja i nevladinih organizacija kako bi se pripremili potrebne mjere kojima bi se taj cilj 2012. godine i ostvario.

     S obzirom na činjenicu da hrvatska strana ima već pripremljene sve stručne podloge za uvrštenje područja pod UNESCO zaštitu, slovenska će strana izraditi stručne podloge za proglašenje područja MAB (čovjek i biosfera). Program MAB namijenjen je istraživanju utjecaja čovjeka na promjene u prirodi i promicanje održivog i uravnoteženog razvoja. U svijetu je poznato više od 500 područja biosfere, u više od stotinu država, gdje je razvijen model upravljanja prirodnim i ljudskim resursima, s visokom sviješću o očuvanju biološke raznolikosti, uz poboljšanje životnog standarda uz održavanje društvenih, gospodarskih i kulturnih uvjeta za ekološki razvoj. Biosferna područja združuju stanovništvo, stručne institucije i širu javnost u aktivnostima koje se odnose na obrazovanje i održivi razvoj.
     Ako želimo cijelo područje Drave i Mure uvrstiti pod zaštitu UNESCO-a na cijelom području trebat će povećati informiranost i svijest stanovništva, u lokalnim zajednicama i drugim zainteresiranim korisnicima. U tu svrhu namjeravaju se uspostaviti informacijski punktovi, putem kojih će se zajednički promicati cijelo područje kao područje koje ima veliki razvojni potencijal. Zeleni (Eko) turizam je velika prilika za ovo područje, a veliku važnost u provedbi programa imat će nevladine organizacije i obrazovne ustanove, osnovne i srednje škole, preko kojih će se izvoditi različite aktivnosti (eko dani, razmjena učenika, opremanje poučnih staza…). – pojasnili su stručnjaci iz Slovenije.

    Jedna informacijska točka planira se urediti i u ribičkoj kućici Športsko ribolovnog kluba općine Cestica 1995. , a u tu svrhu planiraju se urediti i ribičke prostorije.  
      U sklopu dvosatnog posjeta gosti iz Slovenije obišli su područje rijeke Drave kod Lovrečana gdje ih je s naporima na očuvanju prirede i krajobraza rijeke Drave upoznao Boris Veselnik, a načelnik općine Mirko Korotaj naglasio je da je općina Cestica bila uključena i u Euro projekt Turističke zone Haloze Zagorje u kojem je sudjelovalo 15 pograničnih općina iz Hrvatske i Slovenije te nekoliko razvojnih i EU projekata međunarodne suradnje. Općina Cestica bila je nositelj projekta Izgradnja europskog identiteta kroz zajedničke kulturne i sportske tradicije, a u projektu su još sudjelovale općine Heiningen iz Njemačke, Cirkulane iz Slovenije i Molnari (Mlinarci) iz Mađarske. Značajno je sudjelovanje i u projektu Mura-Drava.  

    Partneri na projektu su, sa slovenske strane,  Mariborska razvojna agencija (MRA),  Zavod Republike Slovenije za zaštitu prirode, općine Apače i Ljutomer, potencijalno i Ormož i Središče ob Dravi, a s hrvatske strane to su Medjimurska priroda i općine Cestica, Nedelišče i  Podturen.

Tijekom posjeta razgovori su nastavljeni i o ostalim mogućnostima razvoja, a sa obilaska dijela Vinske ceste klampotic mag. Matjaž Jež upoznao je domaćine s očuvanjem i zaštitom „mariborske vinske trte“, najstarijeg trsa na svijetu.

U nastavku nekoliko fotografija s održanog susreta 

PS. Na žalost 20. travnja primili smo obavijest da se s predajom projekta 3 minute zakasnilo. 

 

 

 

31_163106_57.jpg 31_163118_13.jpg 31_163128_40.jpg 31_163136_67.jpg 31_163146_33.jpg 31_163157_07.jpg