Korisnički login

Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Cestica

Na temelju čl. 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11), načelnik Općine Cestica utvrđuje Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Cestica za 2012. godinu Ovim Planom prijma u službu utvrđuje se prijam službenika i namještenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Cestica tijekom 2012. godine.

Plan prijma
Puna verzija: 137.50 KB
ZIP verzija: 131.95 KB